Hans Jørgen er ikke overrasket over at det smalt her: – Bilistene bremser ikke, de gasser på

Vaktordningen er utvidet med flere måneder, men mye tyder på at det må mer til før overgangen er tilstrekkelig sikret.