(Sandefjords Blad)

Nylig var Heidi Marie Gangsø på Kilen for å handle. Hun parkerte på en parkering hun har benyttet seg av flere ganger, men returen til bilen ble en ny opplevelse.

– Jeg ble nokså overrasket da jeg hadde fått bot, jeg sto jo innenfor en oppmerket plass og hadde betalt. På lappen sto det at jeg hadde parkert i strid med oppmerking, sier Heidi Marie.

Hun forteller at hun ikke var den eneste som reagerte på lappen som lå på ruta.

– Det var også noen folk i nærheten som lurte nysgjerrige på hvorfor jeg hadde fått bot, og jeg forklarte dem hva som sto på lappen. De sa hvis det stemmer burde det vært vist tydeligere.

LES OGSÅ: Snart kan du ikke lenger parkere her om natta

Fikk avslag

Med støtte fra dem rundt følte hun seg trygg på at boten på 600 kroner ikke var noe å bekymre seg for.

– Jeg var ikke så bekymret for denne boten siden jeg var ganske trygg på at denne ville gå min vei. Da jeg fikk avslag på min klage ifra Q-park ble jeg sjokkert. De mente jeg burde sett at de var nyoppmerkede plasser og at den jeg sto på ikke var gjeldende lenger.

– Må man virkelig begynne å se på nyanseforskjeller på oppmerkingen for så å vurdere hva som er gjeldende og ikke? spør Heidi Marie.

– Det framgår av parkeringsforskriften at kjøretøy skal plasseres som anvist ved skilt og/ eller innenfor oppmerkede felt. De har parkert utenfor anvist plass da de ikke stå innenfor oppmerket felt eller i henhold til skilt som anviser gyldige plasser. Plassen de parkerte på er ikke angitt plass, de andre plassene på området er tydelig oppmerket. Vi kan dessverre ikke frafalle kravet, er svaret fra Q-park, i tillegg til:

– Klagen er etter dette å anse som endelig avslått, og saken vil ikke bli tatt opp til ny intern behandling.

Spurte direktoratet

Både Heidi Marie selv, og Sandefjords Blad har tatt kontakt med seksjon for tilsyn og kontroll hos Vegdirektoratet.

– Som du ser av korrespondansen har vi vist til at oppmerkingen må sees i sammenheng med både skilting og utforming av plassen for øvrig. Det har ikke framkommet for Vegdirektoratet at det er annen oppmerking på området. Det presiseres at Vegdirektoratet ikke uttaler seg om enkeltsaker og det vises til våre svar om oppmerking for øvrig, skriver direktoratet til SB.

Korrespondansen de referer til er at Heidi Marie har sendt dem bilde av parkeringen og spurt om den oppfattes som gjeldende eller ikke.

– En oppmerking vil i hovedsak gjelde selv om den er utydelig. Som du skriver selv; «så lenge den synes» skal det være tilstrekkelig til at en normalt aktsom fører bør se denne ved parkering. Det vises til at bilfører er pålagt en streng aktsomhetsplikt, som gjør at man må være særlig oppmerksom på skilt eller oppmerking, er svaret hun får fra direktoratet.

– Så denne oppmerkingen er gjeldende? Spør Heidi Marie.

– Oppmerkingen du viser til framstår ikke som utydelig, svarer direktoratet.

Utover dette gjør de også her oppmerksomme på at de ikke kommenterer enkeltsaker, og at skilting trumfer oppmerking når man skal parkere.

Mener det er stor forskjell

Q-park, som er i gang med et navnebytte til Aimopark, mener de har sørget for tydelig forskjell på nye og gamle parkeringsplasser på Kilen.

– På det aktuelle området har plasseringen av oppstillingsfeltene blitt endret. Oppmerking av oppstillingsfelter skal gjøres ved hvit maling. De nye oppstillingsplassene er derfor malt i tydelig hvit maling og oppmerkingen som ikke lenger er gjeldende er overmalt med grå maling, som er vanlig når slike endringer foretas. Forskjellen mellom gjeldende og ikke gjeldende oppmerking er derfor stor, skriver juridisk direktør i Aimopark, Elin Constance Greiff, i en e-post til Sandefjords Blad.

Selskapet forteller at dette er metoden de bruker når de skal fortelle bilister at parkeringsmønsteret har blitt endret.

– Bilistene gjøres oppmerksomme på endringen ved at ny oppmerking gjøres svært tydelig samtidig som oppmerkingen som ikke lenger skal gjelde males over i en farge som er mest mulig lik asfaltens farge, skriver Greiff.

Selskapet har foreløpig ikke avgjort om de skal gjøre ytterligere tiltak for å skille ny og gamle parkeringsplasser på Kilen.

– Det er ikke tatt noen avgjørelse om dette på nåværende tidspunkt, men vi vil vurdere dette i samråd med eier av parkeringsplassen. Vi vil i denne vurderingen legge vekt på Parkeringsklagenemndas avgjørelse i saken, skriver Greiff.