Her feller de den lynrammede bjørka: – Vemodig

Tømmerhuggere måtte felle den store bjørka på Grunden etter søndagens lynnedslag.