Her skal det oppgraderes for én million: – Ønskelig

Doktorparken skal oppgraderes med blomster, ny trapp og sitteskulptur.