Her skal korona-pasienter isoleres

Bak disse dørene skal inntil sju korona-smittede pasienter isoleres og stelles av pleiere i fullt smittevernutstyr.