Her slår han med planken - politiet er bekymret

Normalt roer ungdomskonfliktene seg når folk reiser bort om sommeren. Det blir ikke mulig i år, og flere er bekymret for hva som vil skje.