Gå til sidens hovedinnhold

Hvem bør betale for ny Svelvikvei?

Artikkelen er over 2 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når vi snakker om den problematiske Svelvikveien må vi ikke la oss lure av navnet. For den delen av veien som ligger i Svelvik er vedlikeholdt og holder en god standard, slik fylkesveier pleier. Den problematiske Svelvikveien ligger i Drammen kommune, i Buskerud fylke. Dette er den forsømte veien, “kjerreveien” som sirkler seg frem i gjennom et landlig område som hadde vært idyllisk og stille hadde det ikke vært for all gjennomfartstrafikken.

De som bor langs veien plages av vedvarende trafikkstøy og beveger seg langs veien til fots og på sykkel med livet som innsats.

Det er her fartsgrensene stadig blir satt ned av hensyn til trafikksikkerhet noe som øker reisetiden mer og mer og avstanden mellom grensa til Svelvik og Drammen sentrum føles enda lenger.

Det er til stor grad hensynet til de som bor langs veien på Drammessiden som har drevet frem krav om ny vei fra Svelviks befolkning.

Fra Drammens side er det derimot andre, mye større interesser inne i bildet.

Store utbyggingsprosjekter må stå på vent frem til ny Svelvikvei er på plass.

Trafikken ut til Svelvik må dirigeres utenom Åskollen og Tangen for å åpne for trafikk fra nye boliger i disse områdene. Drammen er avhengige av Svelvikveien for å realisere sine utbyggingsprosjekter.

Svelvikveien lå inne for bygging i første etappe av Buskerudbypakke 2.  Første etappe var på seks år og vi var derfor nær ved en løsning hvor veien kunne kommet på plass i et spleiselag. Pakka er derimot nå død og det vil ikke komme noen ny pakke på mange, mange år. Med pakka døde også spleiselaget. Og her er stridens kjerne: Skal Svelviks befolkning bli sittende med regningen for en vei som har som hovedoppgave å avlaste trafikken på Drammenssiden?

Argumentene som ble brukt for å legge Buskerudbypakke 2 død er vel fortsatt gyldige for Svelviks befolkning? Den økonomiske belastningen for den enkelte familie er fortsatt like stor og de med dårlig råd rammes hardest.

Trafikkgrunnlaget i Svelvik er i tillegg så lite at en bomvei vil ha en pris per passering som er langt høyere enn det vi ville hatt i Drammens bomring.

Arbeiderpartiet i Drammen har anerkjent at Svelvikveien er et felles ansvar og at vi ikke kan starte en ny kommune med å dele en av kommunedelene (Skoger+Åskollen+Nesbygda) med bom og legge den siste utenfor (Svelvik sentrum + Ebbestad + Berger). Vi vil derfor jobbe for å få på plass en løsning sammen med Viken som eier veien fra 2020 som ikke innebærer å flytte regningen over på Svelviks innbyggere.

Når Høyres Fredrik Haaning og Kristin Surlien skal plassere sin bom, setter de den på Tørkop, ikke på Åskollen der den ville fanget opp flere bilister og de som får avlasting er med på spleiselaget.

Nesbygdas innbyggere må med Høyres plan da betale bom for å bevege seg innenfor og besøke kommunale tjenester i egen kommunedel.

Vi trenger å få en mer åpen debatt om hvem som tjener på veien og hvordan utgiftene bør fordeles.

En ting er sikkert, Svelvik må ikke sitte igjen med regningen.

LES SISTE MENINGER:

Man kan ikke, som Høyre, si ukritisk ja til alt, men heller ikke si nei, slik MDG gjør

Null og moderat befolkningsvekst har vi forsøkt i noen tiår

Nei til tømmerterminal på Juve

Gamle synder kommer for en dag

Det kan virke som om Høyre ignorerer alle konsekvenser så lenge det er Svelvik som rammes og ikke Drammen

Det er viktig å skille «snørr og barter»

Dette er de virkelige taperne etter Høyres snuoperasjon  

Kommentarer til denne saken