Gå til sidens hovedinnhold

I dag går fristen ut! Har du husket å søke?

Nå kan du søke om støtte til lokalt, godt arbeid.

I fjor delte Svelviksposten ut 100.000 kroner til godt, lokalt arbeid.Og i år gjør vi det igjen!

Da avisa delte ut penger i 2020, var det Strømm IL og Svelvik e-sport som delte potten. Førstnevnte med sitt prosjekt «åpen hall», og sistnevnte med sin splitter nye satsing som kom i gang i vinter.

Sammen med Amedia og Sparebankstiftelsen DNB deler Svelviksposten ut totalt 100.000 kroner til foreninger og organisasjoner i vårt område.

RAMMER FOR GAVETILDELINGEN

  • Tildelingen skal gjennomføres i den angitte perioden og ikke på noe annet tidspunkt.

  • Sparebankstiftelsen DNBs etablerte systemer for gavetildelinger skal benyttes. Se soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia

  • Bare lag, foreninger og organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund kan komme i betraktning.

  • Det vil ikke bli gitt støtte til offentlige kjerneoppgaver, til privatpersoner, til næringslivet, eller rene religiøse eller politiske tiltak.

  • Tiltakene som får støtte må ha verdi over tid. Det betyr at enkeltarrangementer og liknende ikke kvalifiserer for støtte.

  • Støtte kan gis både til pågående aktiviteter og prosjekter og til helt nye tiltak.

  • I de tilfellene flere av aviser dekker et aktuelt område, kan et tiltak bare søke støtte fra én avis.

  • Tiltaket må også være rettet mot målgruppen under 25 år, men trenger ikke å være begrenset til denne gruppen alene.

Pengestøtten fra Svelviksposten inngår i en ordning som omfatter 76 aviser eid av Amedia-konsernet. Til sammen skal det deles ut 25 millioner kroner i støtte til åpne aktivitets- og fritidstilbud og annen ideell virksomhet i regi av lokale lag og foreninger i de kommunene som avisene dekker.

Søknadsfristen er utsatt til 5. mai klokka 20.00.

Deretter skal en lokal jury, bestående av personer fra vår avis og eksterne medlemmer, bestemme hvilke tiltak som skal tildeles midler.

Offentliggjøringen skjer 1. juni.

I juryen sitter ansvarlig redaktør og daglig leder i Svelviksposten, Ine-Elise Høiby, i tillegg til:

  • Guro Haverstad Torgersen, Svelviksposten
  • Andreas Muri, Høyre-politiker og tidligere ordfører i Svelvik

Søknader kan bare leveres gjennom denne søknadsportalen: https://soknad.sparebankstiftelsen.no/amedia.

Kommentarer til denne saken