Ingen nevnte smitten: - Jeg mener det ikke er et så stort problem med korona

Mens Drammen Frp ba ordføreren om å stanse alle møter og befaringer grunnet korona, var flere politiske møter i gang i byen. På møtet som omhandler barn og unge ble ikke korona nevnt.