Jeg har en stund latt meg forundre noe av vår egen lokalavis sin redaksjonelle linje. Ja, for det er vel fremdeles redaksjonen som prioriterer plasseringer?

Til poenget: Som kanskje eneste lokalavis i Norge tillater Svelviksposten annonsering for begravelsesbyråer - på 1. side! Vanligvis finner vi slike annonser plassert sammen med dødsannonser... Eller er det kanskje slik at vi også vil måtte motta selve dødsannonsene på første siden?

Mon om avisen ville flytte begravelsesbyråene sine annonser til sin rette plass, eller er det prisen på førstesideplasseringen som avgjør det hele? (Som kjent er førstesiden den dyreste i norske aviser).

Ettersom jeg, med min alder, nærmer meg faretruende som bruker av disse byråer, håper jeg at også Svelviksposten vil unne meg gleden med å fjerne disse annonsene fra førstesiden. Det blir litt for tett på min nære fremtid.

Med vennlig hilsen,
Dag Wathne