Kan politikerne nok om Svelvik? – Nei, innrømmer flere av dem

Flere av gruppelederne ønsker gjerne mer tid og fokus på å lære om Svelvik – og Nedre Eiker, etter sammenslåingen ved nyttår. Mange av dem innrømmer at det er vanskelig å få med seg hva som skjer i ytterkanten av kommunen, og det at de ikke kan nok om de to kommunene.