Bokerøyas historie er verd en helt ny fremtidig sommermusikal. Om ikke Drammen kommune ødelegger våre historiske røtter og naturmangfoldet i mellomtiden. Da tildeles i tilfelle forvaltningssjefen i Drammen Eiendom en av skurkerollene. Rådmannen og riksantikvaren får de to andre.

Slik jeg ser det, forsøker forvaltningssjefen å holde skjult at det er Grunnane næringsområde som vurderes solgt ved å definere området som Bokerøya. Dermed knuses samtidig deler av historien til Bokerøya, en spennende historie som strekker seg så langt tilbake som 1630, ifølge Nesbygda Historielag. Bokerøya var opprinnelig ei øy og har aldri vært i kommunal eie, så sent som i sommer ble Bokerøya solgt videre til nye private eiere.

Det skulle gå to dager før Drammen Eiendom bekreftet til Svelviksposten at området som vurderes solgt er deler av Grunnane næringsområde, kommunens område som ligger sydvest for Bokerøya og som ikke har noe med Bokerøya å gjøre. På det tidspunktet var avisa blitt gjort oppmerksom på hva som er kommunal eiendom og hva som er privat.

Nå må representanter i Drammen kommune og Drammen Eiendom lære seg historien, og slutte å skape navneforvirring omkring viktige områder som nå skal defineres i kommuneplanens arealdel for hele nåværende Drammen kommune, gjeldende for 2023–2034.

Hva med Riksantikvaren? Ta en titt på SEFRAK-registret. Der heter det ikke Bokerøya 3060 Svelvik lenger, men Bokerøya 3005 Drammen. I forbindelse med kulturminneregistreringen i tidligere Svelvik kommune oppleves forsøk på snikinnføring av nye postnummer i gamle, ærverdige 3060. For det gjelder ikke bare Bokerøya, det gjelder også Svelvik sentrum. Det er bare å søke opp i NB-registeret på riksantikvarens sider, for de som måtte bestride mine påstander.

Sist, men ikke minst. Rådmannen. Hva er årsak til at rådmannen i Drammen kommune utelater svært viktige opplysninger i sin oppsummering og vurdering til Drammens politikere vedrørende kommuneplanens arealdel? Er det bevisst strategi eller hastverksarbeid?

21. november 2022 ble det viktige beslutningsgrunnlaget til Formannskapet også lagt ut til offentlig innsyn for alle innbyggere på Drammen kommunes hjemmesider 4), derav mine påstander. Slik jeg ser det mangler svært viktige opplysninger som omhandler området som ligger nordvest for Bokerøya, Homansbergbukta utenfor Knemstranda.

To planinitiativ med store utbyggingsplaner skal vurderes i forbindelse med arealdelen 2023–2034. De har betegnelsene nr. 85 Aquafront Solutions AS og nr. 132 Svelvik Utvikling AS i sakspapirene.

Innlegget fortsetter under kartet

I Homansbergbukta er det betydningsfulle bløtbunnsområder og nasjonalt viktige ålegressenger. Dette kommer slik jeg ser det ikke godt nok fram av sammendraget fra Rådmannen til politikerne i vedlegg 11, spesielt med tanke på hvor kjent disse naturtypene er blitt i forbindelse med en døende oslofjord.

Statsforvalterens vurderinger i vedlegg 10 slår imidlertid fast følgende hva gjelder bløtbunnsområder og ålegressenger: «Verdifulle områder for naturmangfold, som for eksempel knyttet til vassdrag og sjø med tilliggende arealer må sikres mot uheldige inngrep i arealdelen gjennom arealformål med bestemmelser og hensynssoner, slik som for eksempel bløtbunnsområder og ålegressenger.»

Det mangler også viktige innspill til konsekvensutredningene i vedlegg 7 for planinitiativ 132 Svelvik Utvikling AS. Både Statsforvalteren, Fiskeridirektoratet, Kystverket m.fl. hadde fyldige og viktige høringsinnspill allerede i mars 2022 til dette planinitiativet. Dette kommer ikke fram i beslutningsgrunnlaget til politikerne.

Kan vi i det hele tatt stole på Drammen kommune? Jeg bare spør.

VIL DU VITE MER OM DENNE SAKEN? LER MER HER:

Det er ikke første gangen kommersielle interesser og hensynet til artsmangfoldet og de naturgitte verdiene i - og omkring - Grunnane naturreservat, som ligger helt opptil Svelvik sentrum, skaper debatt. Her kan du lese mer om saken og området (og dette er bare fra det siste året, red.anm.):

Les også

– Politikerne må begynne å snakke sant

Les også

– Grunnane næringspark er avsatt til næringsvirksomhet

Les også

Setter helt klart Svelvik på kartet så det suser