Vi ønsker å bli inkludert i diskusjonen om gjenåpning av Berger skole.

Den siste tiden har det vært stort fokus på nedskalering av barnehageplasser. Dette har selvfølgelig preget oss som til daglig har vår arbeidsplass i en eller flere av kommunens barnehager. Allikevel er det noe annet som også prates om i «gangene» i Berger barnehage. Det er noe som har hengt som et lite «spøkelse» over barnehagens ansatte i mange år.

Berger barnehage drives i bygget til gamle Berger skole. Barnehagen flyttet dit i 2014 etter at den daværende skolen ble bestemt lagt ned. Barnehagen har altså drevet i skolens lokaler i mange år.

Berger barnehage hadde et eget barnehagebygg rett nedenfor gamle Berger skole. Dette bygget ble solgt til en privatperson og er i dag omgjort til leiligheter.

I 2013 ble Svelvik barnehage i sentrum lagt ned på grunn av kommunens økonomi og noen av de ansatte ble flyttet til Berger barnehage. Da jeg tok en titt i arkivet kan jeg se at det ble snakket om å bygge en ny sentrumsbarnehage i Svelvik, dette har imidlertid aldri blitt en realitet.

Berger barnehage er en veldrevet barnehage med 52 barn og 12,7 årsverk fordelt på 16 fantastiske ansatte. Mange har jobbet i barnehagen store deler av sin yrkeskarriere, vi har et godt arbeidsmiljø, lite sykefravær og de ansatte blir værende på arbeidsplassen.

Vi har både dette året og i 2020 fylt opp plassene i første runde av barnehageopptaket. Barna som går hos oss bor i hovedsak på Berger, noe som forteller oss at det å ha en barnehage i nærmiljøet er utrolig viktig. Men det politiske fokuset på å gjenåpne Berger skole preger hverdagen til både de ansatte og meg som styrer.

Diskusjonen om å gjenåpne den nedlagte skolen er imidlertid ikke det praten handler om, men jeg som leder og mine ansatte undres over å være «glemt» når det prates om viktigheten av å ha en nærskole. På taket står det Berger skole, ved veien står det Berger skole – men sannheten er at det drives tre ulike kommunale virksomheter i det nedlagte skolebygget.

Hvor tenker politikerne at vi skal plasseres om skolen skal gjenåpnes? Er det snakk om en skole fra 1–4 trinn slik at det kan være mulig med sambruk? Eller er det tenkt en skole fra 1–7 trinn?

Når det prates om nedskalering av barnehageplasser vil jeg anta at det ikke finnes midler til å bygge ny barnehage? Finnes det egnede barnehagebygg på Berger som vi ikke er klar over om det er tenkt en skole fra 1–7 trinn?

Hvorfor blir ikke barnehagen eller de andre aktørene nevnt når det diskuteres om gjenåpning?

Har dere glemt at vi driver en veletablert lokal barnehage i bygget som også er ekstremt viktig for Berger?

Hva tror dere de ansatte føler når vi aldri blir nevnt?

Noen av de ansatte har vært med på at barnehagen de jobbet i ble lagt ned og er selvfølgelig bekymret for at det skal skje igjen. Nå har politikerne vært tydelige på at de ikke ønsker å legge ned barnehager så da vil jeg gjerne vite hva planen er for Berger barnehage om Berger skole skal gjenåpnes!

Det er mange som fortjener et ærlig svar i denne diskusjonen og jeg vil med dette innlegget først og fremst fortelle at vi finnes og at vi får med oss debatten hver gang den kommer i avisene. Vi setter stor pris på om vi blir inkludert i tiden fremover, på forhånd takk!