Kjører med omtrent ti prosent av vanlig trafikkmengde – gjør ruteendringer