Å forskuttere en politisk behandling er lite smart