Kontaktet flere bedrifter i forbindelse med 175-årsfeiringen. Ingen har svart

19. august 1845 signerte Kongen dokumentet som ga Svelvigen ladestedsrettigheter, og det er vedtatt at det skal markeres med både feiring og jubileumsbok. Men nå trenger styringsgruppa din hjelp.