Det var en stor dag for både Vestfold, Sande, Svelvik, og ikke minst Bergerfolket på lørdag. Ett nyrenovert Tyskland, som rommet som huset tyske vever, i de gamle fabrikker i Fossekleiva heter, har fått universell utforming. Det vil si at nå er det heis fra første etasjen og opp slik at bevegelseshemmede nå også har tilgang.

– Det er noe av det jeg synes var trist og måtte si nei når vi for eksempel hadde skoleklasser på besøk fra Den Kulturelle skolesekken, og rullestolbrukere ikke fikk kommet inn for å se, sa Hanne Synnøve Østerud fra Nordre Jarlsberg museer.

Hun har vært med å katalogisere samlingen i mange år. Og både hun og flere av de andre hadde en stor dag, med tårer i øyekroken, og stolte blikk. For samlingen på Berger er unik, ikke bare nasjonalt men også internasjonalt. For her er det ikke mye som har blitt kastet. Og Jørg Jebsen etterkommer, etter grunnlegger av fabrikken har vært en viktig brikke, sammen med Finn Bingen som grunnla Berger museumsforening.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt. Men en ekstra takk til Jørg Jebsen som ble utnevnt til det første æresmedlem av museumsforeningen for sin innsats for å bevare vår lokal historie. Det synes jeg han fortjener en applaus for, sa Finn Bingen.

Hele salen reiste seg og applausen runget i salen, og selv de gamle vever som en gang hersket der hadde slitt med å overdøve lyden. Her bør nok Finn Bingen og alle de andre som har lagt ned blod og svette også føle applausen varme. For at jobben deres skal kunne vises fram har Vestfold fylkeskommune, Sande kommune og Svelvik kommune et samarbeid om driften økonomisk. Det er Fransisca Aarflott som er daglig leder for Fossekleiva brukssenter, med både kunstutstillinger og industrihistorie.