Her skal de store temaene tas opp: Ytringsfrihet og demokrati – og busstilbudet

Årets tema for Fossekleivas Novemberprosjektet er demokrati, hvor både lokale og internasjonale problemstillinger skal belyses.