"Det er dannet et styre i "Den Gode Hensigt". Styret består av fem kvinner, som følger: Gro Aronsen, Kristina Veijlgaard, Anne Holst, Turid Wikdahl og Christin Grilstad Prøis. Styret har jevnlige møter der arbeidsoppgaver fordeles og det diskuteres arrangementer og muligheter.

LYST TIL Å BLI MED?

Det er sommeren 2011 som er det store målet. "Den Gode Hensigt" ønsker å samordne og fylle sommeren med gode aktiviteter for store og små. Det er opprettet undergrupper som skal drifte enkeltarrangementer. Beate og Stein Winther tatt på seg å utarbeide manus og stå for oppsetting av historiske byvandringer med dramatiske teatersprell som blir det første på programmet i Svelvik Seilskutebyen sommeren 2011. Styret i "Den Gode Hensigt" arbeider videre med andre arrangementer, samt det historiske spelet og innhenting av midler til dette. Det er dyrt å sette opp et spel. Det kreves masse ressurser, men vi skal få det til.
"Den Gode Hensigt" har allerede over 50 gode hjelpere. Har du også lyst til å være med, så send en mail til gr-pr.@online.no.