I årene fra 1852-1854 ble det spantet opp og bygget en brigg i sydenden av Søndre Svanevann. Den dag i dag kan vi se rester av beddingen som ble laget til dette litt spesielle prosjektet.
Ved sjøsettingen ved Søndre Kran (Svelvik Papirfabrikks område.) i 1854 ble briggen døpt ”Anton”.
Hun var 35 m lang, 8,25 m bred og dybde på 3,60 m. Målte 81 kml. som er ca 170 b.rgt..

Det var Petter Larsen Knem som eide området rundt Søndre Svanevann. Han ansatte den kjente skipsbyggmester Anders Pedersen fra Svelvik til å bygge briggen for seg. Anders Pedersen hadde kunnskaper i skipsbygging fra rundholtmester Even Olsen i Horten. Pedersen bygget forøvrig i overkant av 20 fartøy i Svelvik og Holmestrand i sin kariere som skipsbyggmester.

Søndre Svanevann ligger et par timers gange fra Svelvik. Da som nå, var det kun en dårlig skogsti opp til vannet. Men i den tiden var en ikke nøye med byggestedets beliggenhet.
Langs Svanevannene vokste det skog som egnet seg til kjøl, spanter, bordkledning osv. For å bygge en brigg på ”Anton”s størrelse gikk det med 544 kubikkmeter skog. Det tilsvarer cirka 1000 velvoksne trær. Stokkene ble kappet og sagd slik at man beholder den naturlige måten treet hadde formet seg på. Dette ga maksimal utnytting av matrialet, og maksimal styrke.

Det var ingen lett sak å transportere et så stort skip fra Svanevann til Søndre Kran i Svelvik. Under byggingen ble alle deler merket. Når skipet var ferdig bygget, ble det demontert og delene ble transportet på vinterføre med hest og slede sydover mot Blakkermyrene, Fokslemyra, ned Pina, til Auke og fra Auke langs Storvegen til Svelvik. Transporten av de største delene skapte selvsagt de største utfordringene. Ned Pinabakkene måtte man ved hjelp av tau og taljer, som ble festet i trærne langs stien, fire ned kjøl, forstavn, aktrerstavn, dekksbjelker osv. på store sleder.
På Søndre Kran ble briggen montert på nytt og rigget med master og seil. Hun ble sjøsatt og fikk som før nevnt, navnet ”Anton”.

I den vel to år lange byggeperioden bodde det 40 personer ved Søndre Svanevann, som alle var beskjeftiget med byggingen av briggen. Daglig ble det transportert mat og andre nødvendige varer til arbeiderne.
Til transporten ble det i sommerhalvåret benyttet hester med kløvsadler. Det var den beste måten å transportere varene på. Stiene var dårlige og egnet seg ikke til vogner med hjul. På vinterstid ble alt transportert med hest og slede.

I 1854 solgte Petter Larsen Knem briggen til skipper M. Paulsson i Drammen. Hun ble lastet med plank i Drammen. Kursen ble satt for Krim i Svartehavet med eieren som skipper. Det var krig i Krim, og derfor var det behov for alle slags varer. Fortjenesten ved transport til Krim i krigsårene kunne være meget god, og med litt hell kunne man tjene inn hele skipets kjøpesum på kort tid.
I 1860 ble ”Anton” solgt til E. Salvesen i Mandal. Til skipper ble ansatt E. Christensen.

Brigg ”Anton”s videre skjebne er til nå ukjent.


Kilder:
Norsk Maritimt Museum.
Skipsbyggeriene i Drammen, Bind 1.
Svelvik Museum.
Briggen Tre Kronor AB.