1. februar presenterte Statistisk sentralbyrå gjennomsnittslønnen i 2017 for de fleste aller yrker, melder Nettavisen.

Den gjennomsnittlig månedslønn for alle ansatte var 44.310 kroner, noe som tilsvarer en vekst på vel 1.000 kroner fra 2016. Dette er en økning på 2,3 prosent.

Du finner ditt yrke ved å trykke ctrl+f, og skrive inn yrket ditt.

Som i fjor er det ledere i olje- og gassutvinning som topper listen med en snittlønn på over 100.000 i måneden.

På andreplass kommer handels- og skipsmeglere som hopper opp fra fjerdeplass i 2016, som følge av en kollektivt lønnsvekst på over 10.000 kroner i 2017.

Lønnen for finansmeglere falt ned til tredjeplass, ettersom slike meglere nå tjener 2.000 kroner mindre enn for et år siden.

Aller nederst finner vi hjelpearbeidere i husdyrproduksjon, som nå nøye seg med 25.560 kroner i måneden, 40 kroner mindre enn i fjor.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet. Det kan være store lønnsforskjeller i de ulike yrkene.

Hele listen følger her:

1322 Ledere av olje- og gassutvinning mv.

kr 104 360,00

3324 Handels- og skipsmeglere

kr 96 450,00

3311 Finansmeglere

kr 93 200,00

1112 Toppledere i offentlig administrasjon

kr 92 410,00

1346 Ledere av forsikring og finansvirksomhet

kr 88 300,00

3153 Flygere

kr 85 390,00

2114 Geologer og geofysikere

kr 80 930,00

2212 Legespesialister

kr 80 820,00

3154 Flygeledere

kr 80 420,00

1211 Finans- og økonomisjefer

kr 80 080,00

2612 Dommere

kr 77 690,00

1223 Forsknings- og utviklingsledere

kr 77 180,00

2146 Sivilingeniører (geofag, petro-leumsteknologi, metallurgi mv.)

kr 76 910,00

1120 Administrerende direktører

kr 75 680,00

1212 Personalsjefer

kr 75 390,00

1330 Ledere av IKT-enheter

kr 73 180,00

1221 Salgs- og markedssjefer

kr 71 360,00

2151 Sivilingeniører (elkraftteknikk)

kr 68 260,00

1321 Ledere av industriproduksjon mv.

kr 67 580,00

3117 Ingeniører innen petroleum, bergverk og metallurgi

kr 67 170,00

2211 Allmennpraktiserende leger

kr 66 940,00

2149 Andre sivilingeniører (unntatt elektroteknologi)

kr 65 620,00

2611 Jurister og advokater

kr 65 290,00

1111 Politikere

kr 65 160,00

1349 Andre ledere av produksjon og tjenesteyting

kr 65 010,00

1312 Ledere innen akvakultur mv.

kr 64 830,00

2144 Sivilingeniører (maskin- og marin-teknikk)

kr 64 750,00

2152 Sivilingeniører (elektronikk)

kr 64 580,00

1219 Andre administrative ledere

kr 64 470,00

1222 PR- og informasjonssjefer

kr 63 790,00

3134 Kontrolloperatører ved olje- og naturgassraffineringsanlegg

kr 63 360,00

2113 Kjemikere

kr 63 290,00

1324 Ledere av logistikk og transport mv.

kr 62 220,00

2261 Tannleger

kr 62 010,00

3151 Skipsmaskinister

kr 61 620,00

2631 Rådgivere/forskere, samfunnsøkonomi

kr 61 390,00

2142 Sivilingeniører (bygg og anlegg)

kr 61 360,00

2145 Sivilingeniører (kjemi)

kr 61 320,00

2619 Andre juridiske yrker

kr 61 130,00

3334 Eiendomsmeglere og - forvaltere

kr 61 100,00

2412 Finans- og investeringsrådgivere

kr 60 690,00

2413 Finansanalytikere

kr 60 400,00

3152 Dekksoffiserer og loser

kr 60 220,00

1114 Toppledere i interesseorganisasjoner

kr 59 740,00

2434 Salgskonsulenter innen IKT-produkter

kr 59 650,00

2511 Systemanalytikere/-arkitekter

kr 59 540,00

2111 Fysikere og astronomer

kr 59 440,00

0110 Offiserer fra fenrik og høyere grad

kr 59 370,00

1213 Strategi- og planleggingssjefer

kr 59 340,00

1342 Ledere av helsetjenester

kr 59 150,00

2433 Salgskonsulenter innen tekniske og medisinske produkter

kr 58 920,00

2529 Sikkerhetsanalytikere mv.

kr 58 810,00

8113 Operatører innen boring mv.

kr 58 020,00

1323 Ledere av bygge- og anleggsvirksomhet

kr 58 010,00

2161 Sivilarkitekter

kr 57 400,00

2262 Farmasøyter

kr 56 820,00

2153 Sivilingeniører (telekommunikasjon)

kr 56 680,00

2519 Andre programvare- og applikasjonsutviklere

kr 56 250,00

2512 Programvareutviklere

kr 56 230,00

1345 Ledere av utdanning og undervisning

kr 56 180,00

3113 Elkraftingeniører

kr 56 130,00

2162 Landskapsarkitekter

kr 56 070,00

8311 Lokomotiv og T-baneførere

kr 55 970,00

2141 Sivilingeniører (industri og produksjon)

kr 55 540,00

3116 Kjemiingeniører

kr 55 240,00

2411 Revisorer, regnskapsrådgivere

kr 55 220,00

2131 Biologer, botanikere, zoologer mv.

kr 55 180,00

2632 Rådgivere/forskere, samfunnsvitenskap

kr 55 180,00

3257 Helse- og miljøkontrollører

kr 55 000,00

2521 Databasedesignere og -administratorer

kr 54 880,00

3114 Elektronikkingeniører

kr 54 870,00

1343 Ledere av eldreomsorg

kr 54 750,00

2522 Systemadministratorer

kr 53 660,00

7232 Mekanikere innen flytekniske fag

kr 53 630,00

1311 Ledere i skogbruk, gartnerier mv.

kr 53 620,00

2656 Programledere i TV og radio

kr 53 390,00

3119 Andre ingeniører

kr 53 270,00

3321 Forsikringsagenter

kr 53 100,00

3513 Nettverks- og systemteknikere, IKT

kr 53 090,00

1344 Ledere av sosialomsorg

kr 52 920,00

2120 Matematikere, statistikere mv.

kr 52 670,00

2424 Rådgivere innen kompetanseutvikling

kr 52 590,00

2164 Arealplanleggere

kr 52 460,00

2423 Personal- og karriererådgivere

kr 52 420,00

3341 Arbeidsledere for kontorpersonell

kr 52 290,00

2133 Miljøvernrådgivere

kr 52 260,00

2641 Forfattere mv.

kr 51 850,00

7542 Skytebaser og sprengningsarbeidere

kr 51 790,00

2634 Psykologer

kr 51 540,00

3112 Bygningsingeniører

kr 51 540,00

2421 Organisasjonsrådgivere mv.

kr 51 330,00

2654 Regissører

kr 51 310,00

3115 Maskiningeniører

kr 51 300,00

2222 Jordmødre

kr 50 620,00

2112 Meteorologer

kr 50 610,00

3133 Kontrolloperatører innen kjemisk prosessindustri

kr 50 460,00

3123 Arbeidsleder, bygg og anlegg

kr 50 430,00

2132 Sivilagronomer mv.

kr 50 410,00

3323 Innkjøpere

kr 50 400,00

2250 Veterinærer

kr 50 270,00

3322 Selgere (engros)

kr 49 890,00

1431 Sports-, rekreasjons- og kultursenterledere

kr 49 860,00

1341 Ledere av omsorgstjenester for barn

kr 49 850,00

1439 Andre daglige ledere i tjenesteytende virksomheter

kr 49 800,00

3514 Internett-teknikere

kr 49 780,00

3312 Kundebehandlere lån og kreditt

kr 49 320,00

3511 Driftsteknikere, IKT

kr 49 240,00

2431 Reklame- og markedsføringsrådgivere

kr 49 060,00

2636 Geistlige yrker

kr 49 050,00

2310 Universitets- og høyskolelektorer/-lærere

kr 48 960,00

2165 Landmålere, kartografer mv.

kr 48 760,00

3131 Energikontrolloperatører

kr 48 710,00

2432 Informasjonsrådgivere

kr 48 690,00

2642 Journalister

kr 48 510,00

2265 Ernæringsfysiologer

kr 48 470,00

5112 Konduktører

kr 48 470,00

2351 Spesialister i pedagogikk

kr 47 840,00

3355 Politibetjenter mv.

kr 47 700,00

2163 Produkt- og klesdesignere

kr 47 650,00

3332 Konferanse- og arrangementsplanleggere mv.

kr 47 620,00

3313 Regnskapsførere

kr 47 540,00

1411 Hotellsjefer

kr 47 490,00

7541 Yrkesdykkere

kr 47 320,00

3118 Tekniske tegnere

kr 47 180,00

2422 Høyere saksbehandlere i offentlig og privat virksomhet

kr 47 020,00

2330 Lektorer mv. (videregående skole)

kr 46 810,00

1420 Varehandelssjefer

kr 46 770,00

2221 Spesialsykepleiere

kr 46 730,00

5411 Brannkonstabler

kr 46 480,00

3315 Takstmenn

kr 46 070,00

7412 Automatikere

kr 45 700,00

2359 Andre lærere

kr 45 330,00

3122 Arbeidsleder, industri

kr 45 160,00

2652 Dirigenter, komponister, musikere og sangere

kr 45 130,00

3331 Speditører og befraktere

kr 44 840,00

3254 Optikere

kr 44 600,00

0110-9629 I alt

kr 44 310,00

4416 Personalkontormedarbeidere

kr 44 220,00

2320 Yrkesfaglærere

kr 43 900,00

4322 Logistikkmedarbeidere

kr 43 690,00

2166 Grafiske- og multimediadesignere

kr 43 630,00

3135 Kontrolloperatører innen metallproduksjon

kr 43 560,00

2341 Grunnskolelærere

kr 43 440,00

3143 Skogteknikere

kr 43 400,00

2352 Spesiallærere / spesialpedagoger

kr 43 330,00

3343 Sjefssekretærer

kr 43 290,00

2223 Sykepleiere

kr 43 160,00

4313 Lønningsmedarbeidere

kr 42 660,00

2621 Arkivarer og kuratorer

kr 42 650,00

3142 Agroteknikere

kr 42 640,00

2354 Andre musikklærere

kr 42 550,00

2653 Koreografer og dansere

kr 42 430,00

3521 Teknikere innen radio og tv

kr 42 340,00

3214 Protese- og tannteknikere

kr 42 230,00

2224 Vernepleiere

kr 42 150,00

3213 Reseptarer

kr 42 150,00

3512 Brukerstøtte, IKT

kr 42 030,00

6221 Havbruksarbeidere

kr 42 030,00

2655 Skuespillere

kr 42 020,00

8131 Operatører innen kjemisk industri

kr 41 950,00

3211 Radiografer mv.

kr 41 870,00

7215 Riggere og spleisere

kr 41 830,00

2633 Rådgivere/forskere, humanistiske fag

kr 41 670,00

4311 Regnskapsmedarbeidere

kr 41 620,00

5165 Kjøreskolelærere

kr 41 600,00

4312 Forsikrings- og finansmedarbeidere

kr 41 470,00

7311 Presisjonsinstrumentmakere og -reparatører

kr 41 390,00

7127 Kuldemontører mv.

kr 41 360,00

2635 Rådgivere innen sosiale fagfelt

kr 41 350,00

3431 Fotografer og filmfotografer

kr 41 150,00

3212 Bioingeniører

kr 41 040,00

3258 Ambulansepersonell

kr 40 960,00

3522 Teknikere innen telekom

kr 40 930,00

8350 Dekks- og maskinmannskap (skip)

kr 40 890,00

8343 Kran- og heisførere mv.

kr 40 740,00

8111 Bergfagarbeidere

kr 40 630,00

3421 Idrettsutøvere

kr 40 560,00

7413 Energimontører

kr 40 450,00

3342 Advokatsekretær

kr 40 360,00

3422 Trenere og idrettsdommere

kr 40 250,00

2266 Audiografer og logopeder

kr 40 200,00

2264 Fysioterapeuter

kr 40 160,00

5163 Begravelsesbyrå- og krematoriearbeidere

kr 40 160,00

8182 Fyrkjele- og turbinoperatører

kr 40 140,00

2622 Bibliotekarer og andre informasjonsarbeidere

kr 40 120,00

3412 Miljøarbeidere innen sosiale fagfelt

kr 39 950,00

4132 Dataregistrere

kr 39 910,00

0210 Befal med sersjant grad

kr 39 840,00

7411 Elektrikere

kr 39 840,00

5413 Fengselsbetjenter

kr 39 820,00

7421 Serviceelektronikere

kr 39 790,00

4323 Transportfunksjonærer

kr 39 690,00

3359 Andre yrker innen offentlig forvaltning

kr 39 450,00

1412 Restaurantsjefer

kr 39 360,00

3251 Tannpleiere

kr 39 350,00

7233 Anleggsmaskin- og industrimekanikere

kr 39 340,00

4214 Inkassomedarbeidere mv.

kr 39 070,00

7544 Desinfeksjonsarbeidere og skadedyrbekjempere

kr 38 980,00

3432 Interiørdesignere og dekoratører

kr 38 900,00

2267 Ergoterapeuter

kr 38 860,00

2643 Oversettere, tolker mv.

kr 38 860,00

7114 Betongarbeidere

kr 38 780,00

7126 Rørleggere og VVS-montører

kr 38 750,00

3259 Andre helseyrker

kr 38 720,00

3141 Bioteknikere (ikke-medisinske laboratorier)

kr 38 700,00

3439 Andre yrker innen estetiske fag

kr 38 660,00

3351 Tollere

kr 38 650,00

4415 Arkivassistenter

kr 38 630,00

2342 Førskolelærere

kr 38 590,00

5211 Torghandlere

kr 38 540,00

3352 Skattefunksjonærer

kr 38 460,00

7321 Førtrykkere

kr 38 310,00

8212 Montører av elektriske og elektroniske produkter

kr 38 190,00

8342 Anleggsmaskinførere

kr 38 180,00

5169 Andre personlige tjenesteytere

kr 38 080,00

5321 Helsefagarbeidere

kr 38 050,00

3413 Religiøse yrker

kr 37 990,00

8183 Pakke-, tappe- og etikettmaskinoperatører

kr 37 970,00

7222 Verktøymaker, låsesmeder mv.

kr 37 940,00

7113 Steinhoggere mv.

kr 37 680,00

5222 Butikkavdelingssjefer

kr 37 520,00

4221 Reisebyråmedarbeidere mv.

kr 37 490,00

7322 Trykkere

kr 37 410,00

4110 Kontormedarbeidere

kr 37 370,00

4229 Andre opplysningsmedarbeidere

kr 37 320,00

3333 Arbeidsformidlere

kr 37 190,00

7124 Isolatører mv.

kr 36 930,00

5152 Husholdere

kr 36 920,00

7212 Sveisere

kr 36 870,00

3353 Saksbehandlere innen sosiale ytelser

kr 36 850,00

4321 Lagermedarbeidere og material-forvaltere

kr 36 840,00

6222 Fiskere

kr 36 750,00

4222 Kundesentermedarbeidere

kr 36 740,00

8211 Montører av mekaniske produkter

kr 36 610,00

4211 Kundebehandlere, bank og postkontor

kr 36 460,00

7213 Kopper- og blikkenslagere

kr 36 380,00

8121 Operatører innen metallurgiske prosessfag

kr 36 310,00

5153 Vaktmestre

kr 36 280,00

8114 Operatører innen produksjon av betong mv.

kr 36 240,00

5230 Billettselgere

kr 36 220,00

3434 Sjefskokker

kr 36 150,00

7531 Skreddere, buntmakere mv.

kr 36 020,00

8141 Operatører innen produksjon av gummiprodukter

kr 36 010,00

4225 Informasjonsskrankemedarbeidere

kr 36 000,00

7122 Gulv- og flisleggere

kr 35 760,00

7121 Taktekkere

kr 35 690,00

7112 Murere

kr 35 670,00

7223 Metalldreiere mv.

kr 35 650,00

5151 Renholdsledere i virksomheter

kr 35 620,00

5244 Telefon- og nettselgere

kr 35 620,00

8332 Lastebil- og trailersjåfører

kr 35 620,00

7231 Bilmekanikere

kr 35 490,00

8331 Bussjåfører og trikkeførere

kr 35 400,00

7133 Feiere, fasaderenholdere mv.

kr 35 390,00

7214 Platearbeidere

kr 35 320,00

4411 Bibliotekassistenter

kr 35 310,00

7125 Glassarbeidere

kr 35 250,00

3423 Sports- og aktivitetsinstruktører

kr 35 230,00

5111 Flyverter, båtverter mv.

kr 35 220,00

8344 Truckførere

kr 35 170,00

5249 Andre salgsmedarbeidere

kr 35 020,00

7313 Gull- og sølvsmeder, gravører mv.

kr 35 020,00

9312 Hjelpearbeidere i anlegg

kr 35 000,00

7132 Overflatebehandlere og lakkerere

kr 34 960,00

7534 Møbeltapetserere mv.

kr 34 920,00

7211 Støpere

kr 34 820,00

7115 Tømrere og snekkere

kr 34 690,00

9611 Renovasjonsarbeidere

kr 34 650,00

4223 Sentralbordoperatører

kr 34 480,00

8181 Operatører innen glass- og keramisk produksjon

kr 34 440,00

9329 Andre hjelpearbeidere i industri

kr 34 420,00

4226 Resepsjonister (ekskl. hotell)

kr 34 400,00

7131 Malere og byggtapetserere

kr 34 370,00

4412 Postbud og postsorterere

kr 34 300,00

7119 Andre bygningsarbeidere

kr 34 300,00

8142 Operatører innen plastprodukter

kr 34 300,00

7422 Tele- og IKT-installatører

kr 34 250,00

8171 Operatører innen treforedling

kr 34 130,00

9333 Laste- og lossearbeidere

kr 34 060,00

8160 Operatører innen næringsmiddelproduksjon

kr 34 040,00

7511 Slaktere, fiskehandlere mv.

kr 33 990,00

9510 Reklamedistributører mv.

kr 33 990,00

3256 Helsesekretærer

kr 33 950,00

8152 Operatører innen tekstilproduksjon mv.

kr 33 840,00

5242 Demonstrasjonsselgere

kr 33 790,00

8341 Jordbruks- og skogbruksmaskinførere

kr 33 790,00

5329 Andre pleiemedarbeidere

kr 33 680,00

5414 Vektere

kr 33 650,00

7522 Møbelsnekkere

kr 33 650,00

9321 Håndpakkere mv.

kr 32 870,00

5322 Hjemmehjelper

kr 32 850,00

8172 Operatører innen trelastproduksjon

kr 32 780,00

6210 Skogbrukere

kr 32 550,00

8143 Operatører innen papirprodukter

kr 32 550,00

8322 Bil-, drosje- og varebilførere

kr 32 480,00

7512 Bakere, konditorer mv.

kr 32 340,00

5142 Kosmetologer mv.

kr 32 210,00

7318 Vevere, strikkere mv. (innen husflidsproduksjon)

kr 32 080,00

5120 Kokker

kr 31 950,00

9629 Andre hjelpearbeidere

kr 31 940,00

9612 Gjenvinningsarbeidere

kr 31 810,00

9313 Hjelpearbeidere i bygg

kr 31 750,00

8153 Industrisyere

kr 31 660,00

5419 Andre sikkerhetsarbeidere

kr 31 270,00

9622 Altmuligmann

kr 31 270,00

9112 Renholdere i virksomheter

kr 31 250,00

5311 Barnehage- og skolefritidsassistenter mv.

kr 31 190,00

5312 Skoleassistenter

kr 31 190,00

6113 Gartnere

kr 31 130,00

9621 Bud mv.

kr 31 100,00

6122 Egg- og fjærfeprodusenter

kr 30 980,00

9122 Bilvaskere

kr 30 830,00

5223 Butikkmedarbeidere

kr 30 740,00

8157 Renseri- og vaskerimaskinoperatører

kr 30 620,00

5113 Reiseledere og guider

kr 30 600,00

7323 Innbindere mv.

kr 30 590,00

3240 Dyrepleiere

kr 30 440,00

9214 Hjelpearbeidere i gartneri mv.

kr 29 950,00

9111 Renholdere i private hjem

kr 29 800,00

7549 Andre håndverkere

kr 29 700,00

5164 Dyrepassere og - trenere mv.

kr 29 660,00

5141 Frisører

kr 29 600,00

4212 Bingoverter, bookmakere mv.

kr 29 270,00

4224 Hotellresepsjonister

kr 28 800,00

9334 Varepåfyllere

kr 28 590,00

6121 Melke- og husdyrprodusenter

kr 28 570,00

9412 Kjøkkenassistenter

kr 28 030,00

5245 Servicemedarbeidere (bensinstasjon)

kr 27 530,00

6130 Plante- og husdyrprodusenter (kombinasjonsbruk)

kr 27 430,00

5131 Servitører

kr 27 280,00

5132 Bartendere

kr 27 120,00

5246 Gatekjøkken- og kafémedarbeidere mv.

kr 26 890,00

4227 Intervjuere

kr 25 910,00

9211 Hjelpearbeidere i nyttevekstproduksjon

kr 25 640,00

9213 Hjelpearbeidere i kombinasjonsbruk

kr 25 630,00

9212 Hjelpearbeidere i husdyrproduksjon

kr 25 560,00