Kommunestyrene i Nedre Eiker, Drammen og Svelvik skal ha, ifølge et oppslag annet sted i ukens avis, si fullstendige mening om hva som skal bli det nye navnet på den nye storkommunen, bestående av nettopp de samme tre. Hvorfor det?

I artikkelen (Se linken), leser vi oss til at vår egen ordfører, Andreas Muri kan tenke seg Strøm, eller Strømm, om en vil. Om altså den nye store felleskommunen for Nedre Eiker, Drammen og Svelvik. Mon tro om politikerne i de to andre kommunene vil gå med på dette?

Først og fremst, det eneste riktige er å invitere til en forslagskonkurranse om nytt kommunenavn, slik man har gjort det i nordre Vestfold. Men akk, slik skal det ikke skje med de tre samarbeidspartnerne med Drammen, om vi forstår oppslaget rett. Det er så vel udemokratisk som overfladisk av politikerne. Hva vet vi om hvilke potensialer de sitter inne med, annet ett at Drammen trolig vil foretrekke nettopp Drammen som nytt kommunenavn.

Nå er ikke akkurat dette siste så usannsynlig, tatt i betraktning at f.eks. vi, svelvikinger, fortsatt kan kalle oss Svelvik om enn kanskje med et tillegg til by, nemlig bydel. Men uansett, medvirkning i en så viktig prosess rekker de å få til, vi har hele mai måned på oss. Så skjerp dere, politikere, inviter til å komme med forslag, det tjener hele saken.

Og med disse ord, ha en fortreffelig uke!

LES OGSÅ: 1. mai i Drammen