Gå til sidens hovedinnhold

Begeistring og feilprioritering

Artikkelen er over 4 år gammel

politikk

Begeistring og feil- prioritering

Svelvik FrP deler ikke begeistringen som Høyre, De Uavhengige (DU) og Senterpartiet hadde når de sammen forrige kommunestyret stemte for å bruke 7 millioner på Fossekleiva. Dette var mot FrPs og Arbeiderpartiets stemmer. Svelvik FrP er i utgangspunktet ikke imot å bruke penger på Fossekleiva, men politikk handler om prioritering.

Administrasjonen har tidligere blitt bedt om å komme opp med vedlikeholdsbehovet for alle kommunale bygg i kommunen. Dette er en rapport som vi ikke har sett enda og vi ønsket å se denne i sammenheng med bruken av midler som dette. Men vi registrerer at Høyre, De Uavhengige (DU) og Senterpartiet ikke ønsket å se å se dette i sammenheng. Svelvik FrP kan ikke forstå at det var så viktig å gjøre et hastevedtak på bevilgningen av 7 millioner nå, og ikke vente til budsjettbehandlingen i desember for å se dette i sammenheng. Her er det ikke snakk om bygg som tilsier at man må gjøre hasteinvesteringer slik vi ser det, og aldri før har vi sett en så «hurtig behandling» av en bygning midt i et år tidligere.

Denne investeringen sto ikke engang på listen over investeringer i 2016, men ble prioritert foran mange andre vedtatte investeringer i 2016 som kommunestyret allerede hadde vedtatt. Vi fikk heller ikke noe god forklaring under behandlingen i kommunestyret av partiene (Høyre, De Uavhengige (DU) og Senterpartiet) som støttet hvorfor det var så kritisk å få vedtatt dette nå.

Hadde det vært sykehjemmet, skole eller tilsvarende bygg som hadde hatt et akutt behov hadde vi forstått dette. Slik vi ser det er det stor sannsynlighet at andre kommunale bygg ville hadde hatt mer behov for disse investeringsmidlene.

Ikke nok med dette har rådmannen i sitt budsjettforslag 2017, som ble lagt fram forrige uke, lagt inn ytterligere millionbeløp på inventar på Fossekleiva som hun ønsker at skal vedtas under budsjettmøte i desember. Vi regner med at Høyre, De Uavhengige (DU) og Senterpartiet også vil støtte dette nå som de først er i gang.

Argumentene under kommunestyremøtet var også at investeringen ville redusere driftskostnadene på energibesparelser. Dette må bli litt å lure seg selv, da forutsetningen for denne investeringen skal legge til rette for helårsdrift noe det ikke er nå. Det vil si at driftskostnadene totalt sett vil øke om man ser det i et helårsperspektiv, noe som er forutsetningen i saksunderlaget. Tidligere var også forutsetningen at Fossekleiva skulle innhente midler til videre utvikling (sponsorer eller lignende). Dette har de ikke lyktes med.

Som nevnt tidligere er vi er fortsatt på Robek listen og vi er overrasket over at de samme partiene som la ned nærskolene nå prioriterer dette når vi får litt økonomisk handlefrihet. Svelvik FrP vet at Fossekleiva står i kommuneplanens handlingsdel, men det er det mye som gjør. Når man bruker midler av denne størrelsen må vi være sikre på at primæroppgavene kommunen skal levere har tilfredsstillende forhold i sine tjenester først slik vi ser det.

Det hadde vært fint å få en forklaring fra Høyre, De Uavhengige (DU) og Senterpartiet på hvorfor de mener det er riktig å bruke midler på dette formålet nå, og hvorfor det hastet mer enn andre investeringer som allerede var vedtatt som nå er flyttet på. Hvordan skal man få tid til å utvikle Fossekleiva, når man ikke engang har hatt tid til å for eksempel kjøpe inn et nødstrømsaggregat til Sykehjemmet som var et av vedtakene i 2015 som ikke er realisert. Her må det være en logisk brist, og vi ville ikke prioritert sårt tiltrengte midler på denne måten.

Øystein Lauritzen

Gruppeleder, Svelvik FrP

LES OGSÅ: Skattepengene våre

LES OGSÅ: De yngste og eldste

Kommentarer til denne saken