Gå til sidens hovedinnhold

En god politisk plattform

Artikkelen er over 5 år gammel
Tilsvar

tilsvar

En god politisk plattform

Den fremforhandlede politiske plattformen for en ny kommune i Drammensregionen gir et godt grunnlag for videreføring av en positiv utvikling og vekst i Svelvik. Jeg har hele veien styrt den lokale kommunereformprosessen med et mål om å oppnå konsensus om den politiske plattformen, men i kommunereformutvalgets møte 2. mai var det dessverre én setning det ikke var mulig å oppnå konsensus om.

Gruppelederne Jonn Gunnar Lislelid (DU) og Inge Høyen (SP) gir i Svelviksposten 19. april en upresis fremstilling av både den politiske plattformen og det avsluttende arbeidet med den.

For å sette kritikken fra Lislelid og Høyen i perspektiv dreier den seg om en endring av én setning i et dokument på 30 sider. Endringen bestod av å fjerne «/eller» fra en setning de hadde akseptert der det stod «og/eller». Realitetsinnholdet i setningen, slik den fremstår etter endringen, hadde Lislelid og Høyen også allerede akseptert et annet sted i dokumentet.

Før endringen ble avklart med min egen gruppeleder ringte jeg blant annet De Uavhengiges gruppeleder, Jonn Gunnar Lislelid, som er medlem av forhandlingsutvalget og som tidligere ordfører også har vært leder av det. På direkte spørsmål kunne ikke Lislelid, til min store overraskelse, bekrefte at De Uavhengige (hans eget parti) er for kommunesammenslåing. Dette svaret fra Lislelid var avgjørende for min vurdering og min konklusjon om å gjennomføre endringen, for å bidra til at et bredest mulig flertall i kommunestyret skal være positivt til kommunesammenslåing.

I en e-post fra meg til kommunereformutvalget 4. mai, som Lislelid og Høyen har mottatt, skrev jeg at den nye «formuleringen ikke er til hinder for at partiene fortsatt har sine standpunkter om prioritering.» Dermed burde de to ha forstått svaret spørsmålet de stiller i sitt leserbrev, men for å gjøre det tydelig: Svelvik Høyre mener fortsatt at når den dagen måtte komme en gang i framtiden hvor vi har elevgrunnlag nok til å gjenåpne en hel skole, så er det Berger-skolen som kommer først.

Høyres politikk i den nye kommunen kan jeg ikke svare for annet enn at jeg forventer at innholdet i den politiske plattformen vil være en del av alle partienes politikk for den nye kommunen. Plattformen sikrer Svelviks innbyggere et kvalitativt godt tjenestetilbud i nærmiljøet, og at Svelviks særegenheter blir ivaretatt og videreutviklet for fremtiden.

Andreas Muri

Ordfører

Kommentarer til denne saken