Gå til sidens hovedinnhold

Politisk propaganda

Artikkelen er over 5 år gammel

sammenslåing

Politisk propaganda

Ny innbyggerundersøkelse – politisk propaganda. Gjenta budskapet mange nok ganger til at det fester seg som en sannhet i folks bevissthet. Formuler deretter det ønskede spørsmål slik at tilstrekkelig antall innbyggere svarer ja til at det kan foretas omveltninger i samfunnet akkurat slik det passer seg. Er det det som er politikkens tanke?

Informasjonsbrosjyre. Hver innbygger i Svelvik har nå fått en informasjonsbrosjyre med punkter ingen kan si seg uenig i. En informasjonsbrosjyre med punkter alle kan være enig i, uansett om vi er en mindre eller en større kommune. Imponerende hvordan hver enkelt svelviking skal forledes fram til et ja på et totalt ubrukelig spørsmål i en ny innbyggerundersøkelse.

I kommunens sakspapirer kan vi lese at opprinnelig spørsmålstilling var tenkt slik: «Svelvik kommune vurderer å slå seg sammen med Drammen og kommuner i Drammensregionen. Er du for eller imot denne sammenslåingen?» Politikerne har valgt å endre spørsmålsstillingen til: «Er du for eller mot kommunesammenslåing?»

I mitt leserinnlegg av 8. april i år stilte jeg følgende spørsmål som politikerne aldri besvarte: «Vil det bli en objektiv utforming med både positive og negative sider i informasjonsbrosjyren? Går informasjonen i trykken før de andre kommunene har hatt sine folkeavstemninger og besluttet hva de skal gjøre? Kommer det da i tilfelle fram hva det vil si å være flere kommuner sammen med Drammen, alternativt Svelvik og Drammen alene?»

Ingen politiker tok seg altså bryet med å svare på spørsmålene den gangen, men alle som har mottatt og lest informasjonsbrosjyren, ser nå selv hva svarene ville ha blitt: Spørsmål 1: Nei. Spørsmål 2: Ja. Spørsmål 3: Nei.

Kunne det i den nye innbyggerundersøkelsen av 2016 ha vært formulert i det minste 2 spørsmål da Folkeavstemningen gikk føyken? Spørsmål som ikke er til å misforstå. For eksempel:

«Ønsker du at Svelvik slås sammen med Drammen i en ny Storkommune alene?» Tilleggsopplysning: Svelvik kan få maks 4 representanter i et nytt kommunestyre, Drammen får 49 representanter.

«Ønsker du at Svelvik slås sammen med Drammen i en ny Storkommune sammen med flere andre kommuner rundt Drammen?» Tilleggsopplysninger: Svelvik og hver nye kommune får maks 4 representanter hver i et nytt kommunestyre. Drammen får 49 representanter. Den nye storkommunen kan få en befolkning på opptil 200.000 innbyggere.

Det hadde vel ikke kostet mer enn blekket det er skrevet med? I Innbyggerundersøkelsen fra 2014 var det formulert 10-15 spørsmål så vidt jeg kan huske. (Tilgangen til innbyggerundersøkelsen av 2014 ser nå ut til å være fjernet fra Svelvik Kommunes hjemmesider).

Med alt vi vet nå i dag om kommunereform og erfaringer fra andre kommuner, kunne det i tillegg også ha vært interessant med et bonusspørsmål: «Er du for eller imot at Svelvik kommune består som selvstendig kommune»?

Gro Nebell Aronsen

Kommentarer til denne saken