Meget positivt er det at gangvei mellom Brenna og ferjeleiet er etablert. Dette gir bedre trygghetsfølelse for alle. Var det slik at det forelå visse planer for Markveien også?

Det er i alle fall godt at der noe nyttig å glede seg over her i Svelvik, hvor pilene peker oppover. Men etter flere magre år er det nok av oppgaver med forbedringspotensial.

Veistandard og oversikt trenger fortsatt fokus. Moderne biler med kraftige vindusstolper har visse dødvinkler. Desto viktigere er det å følge opp tiltak mot sikthindrende hekker og gjerder.

Har kommunen noen konkrete korttidsplaner for vei, vann, kloakk, skoler og eldreomsorg? Eller ligger alt nå på vent til vi blir en perifer bydel av Drammen? Prioritering og fordeling blir et spennende fremtidsaspekt.

Mine innlegg har blitt mange, og ofte negativt oppfattet, men man bør ikke legge mer i det enn nødvendig. Det er lov å mene noe, vise det, stille spørsmål og gi svar. Med dagens komplekse samfunn er det viktig med engasjement også fra grunnplanet i det åpne rom.

Eneste farbare vei for fremtiden er åpenhet og inkludering med rettigheter nettopp til de som har rett til det.