Gå til sidens hovedinnhold

Er dette riktig prioritering?

Artikkelen er over 4 år gammel

kultur

Er dette riktig prioritering

Svelvik FrP er svært overrasket over at rådmannen nå vil prioritere å bruke 7 mill på et kultursenter på Fossekleiva, samtidig som det er kuttet i andre investeringer som vi mener hadde vært mer samfunnsnyttige. Vi tenker ikke på Berger Museum som er en viktig institusjon for å ta vare på kulturarven. Det vi reagerer på er at Svelvik kommune skal være med å sponse voksenkulturen på Fossekleiva på denne måten og at kommunens primær tjenester blir nedprioritert/utsettet som vann og avløp, asfaltering etc.

Kommunen har også andre bygninger (skoler, sykehjem, strømhallen) som brukes til primær tjenesten som disse investeringsmidlene sikkert også kunne kommet godt med, til alt fra ventilasjon, varmeanlegg, nytt dusjanlegg for å nevne noen eksempler.

Rådmannen har også i sitt forslag kuttet for eksempel ny løypemaskin til kr 250000 og oppgradering av badeplass til kr 120000 som kunne vært til glede mange flere innbyggere enn for eksempel de som bruker Fossekleiva. Mange av brukerne av Fossekleiva er også brukere som ikke er fra kommunen med besøkende fra andre kommuner. En løypemaskin og en badeplass er også investeringer som er med få innbyggerne i bedre form og et folkehelsetilbud som vi ikke skal undervurdere.

Det som er enda mer overraskende er at det nå ser ut til at dette får flertall i kommunestyret neste mandag. De Uavhengige(DU), Senterpartiet og Høyre stemte i formannskapet denne uken for å bruke 7 mill på kultursenter på Fossekleiva, noe vi mener er en helt feil prioritering nå.

Vi er fortsatt på Robek listen og det er ikke lenge siden rådmannen manet alle innbyggerne og folkevalgte til forsiktighet.

Det virker nå som «krisen» er over og at man igjen kan bruke midler på tjenester som ikke er av allmenn interesse eller primærtjenester.

Nye bygninger vil også kreve ansatte som skal drifte dette og det er også sannsynlig at 7 millioner ikke er nok med tanke på tidligere prosjekter som er utført av kommunen med store overskridelser.

Vi vil derfor henstille innbyggere til å møte opp førstkommende mandag på kommunestyret for å se på hvem som vil støtte denne investeringen vi ikke mener vi kan ta oss råd til nå.

Øystein Lauritzen

Gruppeleder

Svelvik FrP

Kommentarer til denne saken