Gå til sidens hovedinnhold

Julegave eiendomsskatt ?

Artikkelen er over 4 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

julegave?

Eiendoms- skatt

Svelvik innførte eiendomsskatt i år 2010. Eiendomsskatten ble innført fordi kommunen hadde kommet i en vanskelig stilling etter investeringer som dels overskred kostnadsrammene sterkt og dels viste seg å være feilinvesteringer. Det hadde bygget seg opp et større underskudd oppgitt til å beløpe seg til kr 40 millioner, og likviditeten var truet. Eiendomsskatten skulle gå til nedbetaling av det som er blitt kaldt for «gammel moro». Ved oppstarten ble vi forespeilet at eiendomsskatten skulle tas vekk igjen i 2014.

Av regnskapene fremgår det at kommunen tar inn ca. 8 millioner pr. år. Innkreving av eiendomsskatt har vært videreført også i 2015 og 2016. Samlet er det innkrevd ca. 56 millioner. Jeg har ikke de eksakte tallene fra alle årene, men har etterlyst korrekte tall på dette. Det får meg til å mene at potten «gammel moro» for lengst er nedbetalt. Det skulle derfor ikke lenger være behov for den nødhjelpen eiendomsskatten utgjør. Men kommunen har planer om å videreføre den også i 2017. Når nå «gammel moro» er gjort opp for, hvorfor fortsetter kommunen da å kreve inn eiendomsskatt? Kan det være fordi kommunens politikere stadig tar opp mer lån og gjør nye investeringer. Da går det jo lengre tid før underskuddet er dekket inn.

Kommunen har asfaltert parkeringsplassen sør for kirken. Det må ha kostet ganske mye. Vi snakker antakelig om mange hundre tusen. Og så er det også asfaltert en stor parkeringsplass sør for Juve Næringspark. Det må også ha kostet et tilsvarende stort beløp. Og nå er de i gang med å bygge et nytt kirkebygg. Det synes åpenbart å være slik at kommunen bruker eiendomsskatten til langt mer enn å betale ned potten «gammel moro». Det synes klart at her er det også snakk om finansiering av «ny moro».

Dersom mine tanker om eiendomsskatten gjengir den faktiske virkelighet synes jeg kommunen bør redegjøre skikkelig for regnskapet rundt eiendomsskatt og oppgi nøyaktig hva som er krevd inn hvert av årene som er gått, samt også legge fram en oversikt over gjeldsnedbetalingen hvert år. Og har de faktisk tatt opp nye lån for gjennomføring av nye investeringer må dette også på bordet med angivelse av prosjektets art. Sett i forhold til det som ble forespeilet befolkningen ved oppstart så fremstår innkrevingen av eiendomsskatt nå som et svik mot befolkningen. At midlene brukes til prosjekter de fleste av oss vil finne fordelaktig kan ikke forsvare måten det finansieres på. Kommunen tilegner seg penger fra sine borgere med makt. Det er sikkert mange som har det svært trangt økonomisk på grunn av dette. Og de frarøves kapital de har slitt for og tidligere betalt skatt av. Jeg synes det er en direkte uhederlig opptreden av kommunens politikere når eiendomsskatten også benyttes til «ny moro», særlig all den tid kommunen ikke har holdt befolkningen godt orientert og søkt om forlenget varighet for innkrevingen av eiendomsskatt.

Per-Gunnar Thoresen

Kommentarer til denne saken