Sandkleiva

Savner kommunalt svar

Jeg viser til leserbrev under kommunalt i Svelviksposten den 23.02.2017. Her vises til uakseptable veiforhold i Sandkleiva, hvor man utsettes for uforutsigbare veiforhold, ingen sikring mot rasfare, uten gatelys, hvor folk ferdes daglig, være seg alle aldersgrupper, beboere på Ebbestad og Mariås som flittig bruker denne snarveien.

Jeg har skrevet i Svelviksposten den 02.02.2017 om fylkesvei 319 og har gitt uttrykk for ønske om en trygg ferdselsåre for bilister. Senere ved brev til ordfører Andreas Muri datert 12 februar understreker jeg behov for trygghet på fylkesvei 319, spesielt ved Juve Pukkverk.

Øyensynlig har vi som ønsker forbedring av veiforhold blitt ignorert av kommunen, være seg ordfører og eventuell ansvarlig for trygghet av det lokale veinettet. Jeg tar her anledning til å nevne hvor viktig trygghet er for alle, noe vi alle vet men allikevel blir ikke prioritert – for å nevne skoleveier og fremtidige skoleveier, som for eksempel i Juveveien, som fremdeles er foruten skolevei som lenge siden ble bestemt men fremdeles ikke er realisert. Jeg viser derfor til behov for trygghet på veier i sin helhet og ber om trygg ferdselsårer og gangveier. Vi kan ikke utsette våre skolebarn, pensjonister, bilister for skader ved mangel på trygghet, være seg et viktig emne med fokus for å kunne hindre personskader.

Som skattytere etterlyser vi primært trygghet i samfunnet. Det antas at ordfører Andreas Muri leser Svelvikspostens leserinnlegg for å kunne holde seg oppdatert med eventuelle kommunale mangler og jeg håper å motta et offisielt svar i Svelviksposten i hvilket det blir gitt informasjon om hva kommunen akter å gjøre om de forhold som beskrevet her, også om andre fremtidige planer som kunne være av interesse for oss beboere. Det er viktig at vi blir kjent med hva våre politikere planlegger for oss. Det er snart valg, og jeg vil anta at de fleste ønsker å vite hva fremtiden vil bringe av politiske goder. På forhånd takk for tilbakemelding.

Ellen Howley