I Norge er det tillatt å gifte seg før man har fylt 18 år. Vi i Fremskrittspartiets Ungdom (FpU) mener barneekteskap er feil, og vi er derfor stolt over at FrP i regjering nå forslår et totalforbud mot å gifte seg før man er 18 år.

Ifølge UNICEF blir mer enn 60 millioner jenter i verden giftet bort før de fyller 18 år. Flesteparten av disse jentene har større risiko for sykdommer og for å bli gravide før kroppen er moden. For mange av disse unge jentene blir barneekteskapet en dødsdom. Vi vil derfor sende ut et viktig signal utenlands om at vi ikke aksepterer at mindreårige gifter seg.

Vi i FpU ønsker at 18-årsgrensen for å gifte seg i Norge skal være absolutt. Når jenter blir gift som barn, mister de ofte skolegang og risikerer å bli utsatt for vold og overgrep i hjemmet. Mange opplever at de blir fratatt barndommen sin, og tvinges til å bli voksne altfor tidlig. Barneekteskap er noe vi ikke kan akseptere.

Barne- og likestillingsdepartementet sender nå ut et høringsforslag om å oppheve reglene i ekteskapsloven som gjelder dispensasjon fra kravet om at man må være 18 år for å gifte seg i Norge.

I dag er også reglene om godkjenning av utenlandske ekteskap kompliserte, og det har vært uklart hvor grensene går for hva slags ekteskap norske styresmakter skal godkjenne. Barne- og likestillingsdepartementet er derfor også i gang med et forslag om å stramme inn og klargjøre dette regelverket.

Barneekteskap fører til millioner av brudd på barns rettigheter. Vi i Norge kan ikke kreve at andre land forbyr barneekteskap, om vi ikke forbyr det selv. Til tross for at det er færre tilfeller av barneekteskap i Norge sender vi allikevel ut signaler om at vi godtar det.

Danmark innførte tidligere i år et forbud mot å gifte seg før man fyller 18 år. Nå håper vi i FpU at høringsforslaget går igjennom, sånn at Norge også kan si klart og tydelig nei til barneekteskap.