Nok en gang har vi fått eksempel på at kommersielle selskap ikke er egnet til å drive offentlige velferdstjenester. I våres var det renovasjonsselskapet Veireno i Oslo som gikk konkurs, nå er det RenoNorden. De hadde ansvar for å tømme søppel i omlag 140 kommuner. En av dem er vår kommune.

Konsekvensen er at kommunene på kort varsel må overta søppelhåndteringa for å unngå søppelkrise. Konkursen var ventet og mange av kommunene har utarbeidet kriseplaner. Noen har allerede lyst ut anbud, noen kommuner har sagt at de midlertidig vil overta tjenesten, mens andre har bestemt at de vil ha renovasjonen i egenregi på varig basis. Fagforbundet mener at egenregi er den beste løsninga.

Fagforbundet er opptatt av at renovasjonen ikke bryter sammen, og vil bidra til at kommunen så fort som mulig får sin egen søppelhåndtering på beina slik at innbyggerne ikke blir skadelidende. Vi oppfordrer kommunens politikere og ledelse til å samarbeide med de ansatte i kommunen om løsninger, både på kort og lang sikt.

Fagforbundet mener det er god økonomi når kommunene drifter renovasjonstjenestene sjøl. Det gir politikerne bedre styring og kontroll enn de har med eksterne leverandører. Kommunene utvikler og bygger sin kompetanse. De ansatte får anstendige lønns-, pensjons- og arbeidsvilkår. Samlet er dette en mye bedre garanti for gode tjenester enn et kommersielt selskap som er ute etter profitt.

Vi trenger ikke flere forsøk med å sette tjenester ut på anbud. La innbyggerne få de kommunale tjenestene de fortjener.