Det har vært særlig to ting som har vært viktig for Høyre når det gjelder oppvekstfeltet og utdanningsfeltet denne høsten.

Det ene er at det bevilges penger til noen som kan drifte den pedagogiske utviklingen av IKT i Svelvik fra høsten 2018 når vi får 1 til 1 dekning i barneskolen på investeringsbudsjettet. Hvis vi ikke gjør dette blir det for Høyre som å ha et kommunestyre uten en ordfører, ha et epletre uten epler, ha en barnehage-bygning uten unger, ha en hensikt uten at den er god, eller ha en regjering uten Høyre. Her kunne jeg fortsatt i det uendelige, men dere skjønner hva jeg mener. For Høyre er det viktig at politikken henger sammen med det vi bevilger og at vi mener noe med politikken vår!

LES OGSÅ: Farvel til ROBEK-registeret 

Det andre er rekruttering av faglærte i skolene våre og her er jeg litt bekymret. Høyre har kommet med forslag om at administrasjonen kan ta initiativ til en felles rekruttering av lærere med Drammen og eventuelt Nedre Eiker for høsten 2018. Jeg håper alle de tre kommunene kan være positive til dette, fordi det tjener alle på lang sikt!

Og så må jeg nevne at det ser ut som om bevilgningen på kr. 250 000, – til en mer fleksibel prising av SFO fortsatt fører til at flere og flere bruker tilbudet.

Til slutt vil jeg gratulere Tømmerås skole, som skal være flaggskipet vårt, med gode resultater på nasjonale prøver over nasjonalt snitt!

God jul til alle ansatte i skoler, barnehager, læringssenteret, kulturskolen, og PPT. Takk for det dere gjør for våre barn og hele Svelvik!