Er nåværende kyststi kystbyen Svelvik verdig?

Svaret er utvilsomt JA for mesteparten av de 13,5 kilometerne fra Svelvik sentrum til grensen mot Sande. Men for strekningen fra sør for naturreservatet ved Grunnane og fram til Sand er navnet Kyststi misvisende og sterkt villedende. Plutselig, et stykke etter naturreservatet, forsvinner den «Kyststien» som vi herfra må sette i anførselstegn, til skogs. Og til skogs blir den, flere tusen meter fra den flotte kysten i dette området. Skogstien fortsetter helt fram til Sand der den mer eller mindre tilfeldig dumper ned igjen, og etter hvert på nytt fortjener betegnelsen Kyststi.

Hvorfor er det slik? Hvorfor skal turister, hytteeiere i hyttekommunen Svelvik og ivrige lokale og importerte turgjengere gå glipp av det flotte kystområdet som utgjøres av Nord-Krok, Krokåsen, Syd-Krok og Kjelleråsen fram til Sand?

Kyststi-kartene for Drammens- og Oslofjord-områdene viser at denne etappen av Svelviks kyststi er ganske unik når det gjelder avstand til den kysten den er ment å følge. Dette virker helt unødvendig, og det forringer kraftig attraktiviteten til et viktig turistmål for Svelvik.

Jeg er informert om at det i Svelvik kommune i år jobbes med å utarbeide en plan for friluftsliv og rekreasjon. Det er å håpe at en omlegging av Kyststi-traseen får prioritet i den planen. Det samme gjelder for det kommuneoppnevnte «Oppgaveutvalg Temaplan for friluftsliv og rekreasjon» som skal levere sine innstillinger i juni – her har kategorien «kystsone» en sak som bør komme høyt opp på den prioritetslisten.

Hilsen Finn Sjuve, hytteeier på Kjelleråsen