Kiwanis Club Svelvik er en aktiv humanitær klubb i «vår smule by». Vi har holdt på siden 1973, og for mange er vi et kjent innslag i bybildet gjennom ulike aksjoner og arrangement. I den forbindelse er det all mulig grunn til å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere gjennom årene. Uten dere ville vårt arbeid vært umulig.

I sommer hadde vi vårt Sommerlotteri som ble helt utsolgt. Igjen: Takk til alle dere som kjøpte lodd! Høsten er godt i gang og – lik det eller ikke – det er ikke lenge igjen til jul. I november kommer vi rundt og selger vår tradisjonelle Julekalender, og vi håper selvsagt på godt salg igjen. Disse to aktivitetene gir oss midler som vi etter beste evne gir tilbake til lokalsamfunnet. Det første er den tradisjonelle julemiddagen for eldre i desember.

LES OGSÅ: Renovasjonsordningen fungerer

Hva gjør vi ellers da? I de senere årene har vi hatt et nært samarbeid med Mental Helse Ungdom og støttet dem økonomisk. Vi gir også støtte til Burn Camp, en sommerleir for brannskadde barn, og vi støtter Psykisk Helse i Svelvik. I samarbeid med Svelvik kommune har vi fått i stand Opplevelseskortet som, etter visse kriterier, gir barn og unge mulighet til å delta på ulike aktiviteter de ellers ikke ville ha kunnet vært med på. Ungdomsprisen er også en ting vi deler ut, og selv om den ikke er årviss, skal vi fortsette med den. Vi får også inn søknader om økonomisk støtte til ulike tiltak, og har i flere år støttet ungdomsskoleklasser som har besøkt konsentrasjonsleirer etter siste verdenskrig som et ledd i sin undervisning. Vi deltar også på TV-aksjonen.

Dekkaksjonen vår høst og vår, måtte vi dessverre legge ned i fjor. Alderen og antall skru- og jekkarbeidere tilsa at dette klarer vi ikke lenger. Vil du vite mer om oss, så har vi egen hjemmeside. Den finner du på svelvik.kiwanis.no og vil du vite mer om Kiwanis generelt, finner du det på kiwanis.no.

Ellers er vi både politisk- og religionsnøytrale. Kunne du tenke deg å bli med på laget, så ta kontakt med oss. Og ikke å forglemme: Vi er ikke lenger en manneklubb. Damene er også med

Walter Henriksen

Kiwanis Club Svelvik

Sammen bygger vi Svelvik