Tilbakeblikk

Minnes du sangen?

Minnes du at vi skulle tro på storken og eller at jordmora hadde ungen med seg i kofferten? Minnes du at vi kunne leke sisten eller slå på ball og synge keiseren står i det høye slott? Alt uten at foreldrene måtte kjøre oss hit og dit. Biler var det lite av og skoleveien var lang og bratt.

Vi fikk først lære å lese Fader vår i første og siste timen. Mobbing? Jo visst var det mobbing. Lus kunne vi også få på skolen. Minnes du båthavna slik den var før? Minnes du at det skulle bygges boliger hvor det grønne lagerbygget står og at papirfabrikken skulle bygges om til boliger. Og det skulle utvinnes strøm fra Svelvikstrømmen?

Vi hadde katekisme hvor budene skulle terpes selv om to bud utelot tilbedelse av andre skapninger eller uttalelse om hvilke dag som var den rette hviledagen. Men så fantes det jo også ei svartebok, mon tro om det brukes svartebøker eller andre gamle notater og bøker som politikken skal styres av?

Men sykehus hadde vi selv om de for noens del lå langt unna. Likevel kunne du bli liggende der til du ble frisk.

Foreldre hadde tid til å hjelpe med leksene og bestemor og bestefar kunne få komme på aldersheimen, eller sitte med et bestemorsfang i en gyngestol i mange år.

Du må ikke tro det var snakk om å utdele til ungdommen. De skulle lære å ta vare på seg selv, så de ikke kom i uløkka. Avhold var strengt nødvendig, annet var en skam og ingen kom med narkotika til å selge til skoleungene. Lærerne var respektert og skulle ha tilsyn i friminuttet.

Ja, minnes du sangen? Hvordan låter det nu?

Karin Thoresen