Den nye kommunen bestående av Nedre Eiker, Drammen og Svelvik skal ikke ha eiendomsskatt. Det ble avtalt i den politiske plattformen, som den nye kommunen bygger på, og vedtatt i de tre kommunestyrene. Øvrige kommunale avgifter vil bli like for hele den nye kommunen, men det er ikke tatt stilling til hvor raskt harmoniseringen vil skje.

Bjørn Skjørdal spør i et leserbrev i Svelviksposten torsdag 8. juni blant annet om hva som skjer med eiendomsskatten. Fremskrittspartiet og Høyre foreslo i formannskapsmøtet tirsdag at eiendomsskatten i Svelvik skal avvikles etter et halvt år i 2018, men dette ble avvist av SP, AP og DU som ville ha eiendomsskatt i hele 2018. Endelig vedtak skjer 20. juni i kommunestyrets behandling av rammesaken for 2018-budsjettet.

Hva skjer videre? 

Etter 2020 vil Svelviks innbyggere ha samme mulighet til innflytelse som alle andre innbyggere i den nye kommunen, og det vurderes innføring av nærdemokratiske ordninger for tettstedene. Løsningene for dette vil fellesnemnda, med politikere som leder sammenslåingen, arbeide med fram mot 2020.

Svelviks befolkning har også mulighet til å stemme fram lokale kandidater til det nye kommunestyret ved kommunevalget i september 2019. Tjenestene i den nye kommunen skal være nært innbyggerne, og Svelvik skal ha et eget servicekontor hvor man kan ta kontakt med kommunen. Folk flest vil ikke oppleve store endringer, men gjennom sterkere fagmiljøer vil kvaliteten på tjenestene på sikt kunne bli bedre. Eventuelle effektiviseringsgevinster vil tas ut over tid og gå til å gi innbyggerne flere og bedre tjenester. Antallet kommunale arbeidsplasser i hver av de nåværende kommunene tilstrebes opprettholdt. Slikt som barnehager, skoler og sykehjem er der de er. Hvor andre funksjoner skal lokaliseres vil bli vurdert, og fellesnemnda vil trolig vedta dette når vi nærmer oss 2020. Den 22. juni har fellesnemnda sitt første møte. Der vil gruppeleder John Gunnar Lislelid (DU), varaordfører Mads Hilden (AP) og ordfører Andreas Muri (H) fra Svelvik sørge for at Svelvik blir godt ivaretatt, og bidra til at den nye kommunen blir best mulig for alle den nye kommunens innbyggere.

Kristin Surlien

Gruppeleder Høyre