Renovasjonsordningen fungerer

I et leserbrev i forrige uke ber Fagforbundet i Vestfold om at kommunen tar tilbake renovasjonen. For Svelviks del er det jo ikke noe å ta tilbake. Etter det jeg vet har renovasjon i moderne tid aldri vært utført av Svelvik kommunen. Den har alltid vært satt ut til private. Jeg klarer ikke å se at den omtalte konkursen i RenoNorden gir noen argumenter for å endre på dette. Kommunenes felles selskap Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har håndtert situasjonen på en meget god måte.

Det er vel ingen innbyggere i vår region som har merket noe til konkursen. Hvorfor skal det bli så mye bedre dersom kommunen går til innkjøp egne søppelbiler og ansette renovatører? I dag, som tidligere er det politikerne i kommunestyret som bestemmer reglene for hvordan søppeltømming i kommunen skal foregå.

Hvorfor bruk mer av innbyggernes egne penger for å endre på en tjeneste som har fungert, og som fungerer slik politikerne har vedtatt?

Knut Erik Lippert