I reneste Trump-stil med egenproduserte alternative fakta forsøker Per-Gunnar Thoresen, i et leserbrev i Svelviksposten torsdag 2. mars, å fremstå som en slags ekspert på kommuneøkonomi. Det bærer fryktelig galt av sted.

Når det gjelder investeringsprosjektene Thoresen tror eiendomsskatten går til, så er de finansiert på følgende måte:

– Ny kirkestue betalt av kirken selv gjennom salg av bedehuset.

– Gangvei langs Fergebakken hvor fylkeskommunen betaler 70 %.

- Turveier i marka betalt av Drammen kommune.

– Nye tiltak innen friluftsliv og rekreasjon betalt av Drammen kommune.

Asfalten på parkeringsplassen ved Svelvik kirke husker jeg ærlig talt ikke hvordan er finansiert, men det vil uansett utgjøre et svært begrenset beløp per år i parkeringsplassens levetid.

De av Svelviks innbyggere som har fulgt litt med vet godt at de største underskuddene i kommunen kom etter at eiendomsskatten ble innført. Det var altså en periode hvor store deler av eiendomsskatten gikk til å gi Svelviks innbyggere dyrere tjenester enn kommunen hadde råd til. Da skal det ikke så store matematikkunnskapene til for å skjønne at totalbeløpet for innkrevd eiendomsskatt vil være større enn summen av det akkumulerte underskuddet som nå må dekkes inn.

Et underskudd er ikke et lån, slik Thoresen ser ut til å tro. Det betales selvfølgelig ikke renter på dette. Underskuddene har riktig nok gjort at kommunens likviditet i enkelte perioder har vært så presset at det har vært nødvendig å benytte kassakreditt, som det betales renter for når den er i bruk.

De senere årene har eiendomsskatten i sin helhet, og vel så det, gått til å dekke inn tidligere års underskudd. Det sittende kommunestyret har vedtatt at det siste året med eiendomsskatt skal være i 2018. Fra Høyres ståsted er det ikke aktuelt å forlenge innkrevingen etter dette, og med bakgrunn i driftsresultatet for 2016 kan det kanskje være mulig å vurdere det motsatte.

Alle kommunens budsjetter og regnskaper ligger offentlig tilgjengelig for alle som er interessert, og det drives selvfølgelig ikke med kreativ regnskapsføring, slik Thoresen hevder. Revisor og kontrollutvalg ville i så fall raskt avdekket noe sånt. Det er helt greit at ikke alle forstår seg på kommuneøkonomi. Da bør man heller spørre om hjelp til å forstå fremfor å konstruere en alternativ virkelighet, og iallfall ikke prakke dette oppspinnet på andre.

Kristin Surlien, Gruppeleder for Høyre