Øvre Svelvik har i tidligere tider hatt industrivirksomhet som har preget miljøet. En kjøretur inn til byen fra nord sjarmerer de fleste som kommer utenifra, helt til de kommer ut i området der det åpner seg. Senteret (tidligere MAUR) kjøpesenteret i tidligere PREFABs lokaler og området inn i sandtaket med «arkitektoniske» spennbetongperler er ikke spesielt tiltalende. Møtet med Svelvik blir for mange en nedtur i dette området. Med enkle midler kan man tross alt polere «perlen» litt.

LES OGSÅ: Strømm heter Strømm

Det er gjort mye bra de siste årene. Man har gjort det beste ut av senteret og tidligere PREFAB er i det minste omgjort til noe som er mye bedre enn før. Området er omgjort til ett boområde, og med de nylig ferdigstilte boligene og marinaen på Reima har området tross alt fått et kraftig løft.

Det er flott å se hva Steinar Hellum har fått til.

Det siste området nå trenger, med økende trafikk, og gjenstående arkitektoniske «spennbetong» monumenter er at området henføres til parkeringsområde for anleggsmaskiner og lastebiler. For de fleste som bor i området er det ikke spesielt hyggelig å få utsikt til ruvende lastebiler og tilhengere når man ikke er på jobb. Dessverre har det bredt seg en praksis ved at det åpne området utnyttes som parkeringsområde for slik redskap. Det er selvsagt beleilig for de som eier maskinene eller bruker dem, å få kort vei hjem. Man får anta at de ikke har plass på egen eiendom, og finner det betimelig at andre skal få ta belastningen ved å ha dem i sitt nærområde.

Jeg oppfordrer Svelvik kommune til straks å forby slik parkering. I arbeidet med å opparbeide parkeringsområder rundt de nylige boligene som Steinar Hellum prisverdig forestår, bør kommunen også inkludere et parkeringsforbud for tunge kjøretøyer, eller utvide innkjøringsforbudet for tunge kjøretøyer ned til fergeleiet. Det er ingen grunn til at beboerne i området skal belemres med den visuelle forurensing de nå utsettes for, eller den trafikkbelastning og trafikkfare disse elementer representerer ved redusert oversikt, fare for barn osv. Svelvik kommune, rydd opp med enkle midler!

Jon Faret