Markveien er neste

FORTAU: Det er blitt anlagt et nytt fortau og Fergeveien har fått en oppstramming, etter av VFK og Svelvik spleiset. Illustrasjonsfoto

FORTAU: Det er blitt anlagt et nytt fortau og Fergeveien har fått en oppstramming, etter av VFK og Svelvik spleiset. Illustrasjonsfoto

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyret har i mange år ønsket å prioritere samferdselsprosjekter.

DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger. 

Kommunestyret har i mange år ønsket å prioritere samferdselsprosjekter. For den kommende fireårsperiode foreslår rådmannen at det prioriteres 57,8 mill. kr til dette formålet. Etter ferdigstillelsen av det nye fortauet langs Fergeveien spør Bjørn Skjørdal i et leserbrev i Svp 2. nov. om Markveien er neste prosjekt, og det korte svaret på det er ja.

Rådmannens forslag til investeringsbudsjett for perioden medfører blant annet en forsering av gang- og sykkelvei i Markveien, gang- og sykkelvei i Hellinga/Bergeråsen og økt budsjett til asfaltering. For å legge til rette for næringsutvikling oppgraderes Bokerøyveien og det etableres ny rundkjøring i tilknytningen til Fv. 319.

Tiltaket i Markveien innebærer at det etableres en ny sikker gang- og sykkelvei fra Ebbestadområdet, samt at Markveien oppgraderes med veimerking og gatelys. Det er i budsjettet avsatt 5 mill. i 2018 og 11 mill. i 2019 til formålet. Budsjettbeløpene er kun estimater, og det forutsettes tilskudd fra fylkeskommunens trafikksikkerhetsordning (TS). Det er sendt søknad til fylkeskommunen om TS-midler til prosjektet.

Planleggingen av prosjektet er igangsatt i 2017, tegninger er bestilt og planavdelingen vurderer nå om det er behov for en reguleringsplan eller om tiltaket kan gjennomføres som en byggesak med dispensasjonsbehandling. Forutsatt at k-styret gir sin tilslutning i des. vil ny gang- og sykkelvei i Markveien etter planen stå klar i 2019.

Andreas Muri

ordfører

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken