Både beboere, pårørende og ansatte ved Svelvik sykehjem og trygdeboligene i umiddelbar nærhet, etterlyser en bedre strøing, på glatta enn hva som har vært tilfelle så langt i år.

I lang tid nå har det vært farlig glatt, og spesielt er dette farlig for de godt opp i åra, som vanskelig finner veien på utsiden når føret er slikt som det har vært nå i februar.

- Strø bedre, er beskjeden fra de ved sykehjemmet.