Kommunalt: Gjør en jobb for Sandkleiva

2 år har gått. Mange henvendelser til kommunen har blitt sendt. Ingen reaksjon.

Når får Svelviksposten gå ut å etterlyse en oppgradering av denne veien.

Det mangler gatelys og veien er så dårlig at ras kan skje når som helst.

Mange bruker denne veien. En snarvei for oss som bor på Ebbestad eller Mariås.

Gamle som unge er redde for hva som kan skje. Dersom uhellet kommer, blir det

dyrt for kommunen. Det er dog en kommunal vei. Svelvik kommune får bruke litt

av millionoverskuddet nå. Venter de for lenge kan beløpet bli adskillig høyere.

Hilsen Gro Friedmann

- pensjonist som fast bruker av veien.