I løpet av det siste året har Svelvik blitt tagget ned. El bokser, stolper, skoler, bussholdeplasser, broer, ja nesten alle flater som kan spraymales på. Det er særlig tre “signaturer” som går igjen. “Unik”, “Care” og “Ukjent”.
Til “Unik”: Unik betyr enestående. Det er du slett ikke. Jeg synes du er heller litt middelmådig og feig, som skjuler deg og det som du mener er din “talent” i ly av mørke kvelder. Picasso var unik, Pushwagner er unik. Du er ikke det.
Til “Care”: Care betyr på engelsk “ å bry deg”. Du bryr deg om lite, driver bare med vandalisme. Du bryr deg ikke om at dine medungdom som får mistanke kastet på seg, du bryr deg åpenbart ikke om det merarbeid du er årsaken til, eller utgiftene til rengjøring, som kunne vært brukt til Klubba, eller andre ungdomsarbeid.
Til “Ukjent”: ja du er ukjent. Men noen vet hvem du er, og før eller siden blir du avslørt for den du er, en ekte “loser” som ikke tør stå fram. Jeg håper at det er snart, fordi Svelvik fortjener bedre “kunst” enn det du presterer.
Til Svelvik kommune: meg bekjent koster det flere tusen kroner hver gang tagging må fjernes fra vegger. Er ikke det snart på tiden å få til en belønningsordning som avslører de som ødelegger? Kanskje bake det inn i boten som taggerne bør få?
Til alle ungdom: de fleste av dere er positive, arbeidsomme ungdom som har sunne fritidsinteresser. Dere fortjener ros for det som dere bidrar med både på skolen og i fritiden. Vær frimodig og ta avstand fra pøbler og vandaler. Si ifra til de voksne, dere fortjener også et taggefritt miljø!
Mark Sewitsky
Lærer ved
Svelvik ungdomsskole