valg 2017

Blå miljø-politikk

Høyres klimapolitikk handler ikke om å gå tilbake til fortiden, men å ta et langt skritt inn i fremtiden. Ved hjelp av ny teknologi og smarte løsninger kan vi redusere utslipp og energibruk samtidig som vi skaper nye arbeidsplasser.

Moderne teknologi kan redusere energibehovet både i private hjem og næringslivet. Enkelte kraftkrevende industrier kan med forholdsvis enkle midler kutte det elektriske forbruket med så mye som 30 prosent. Andre forbrukere kan gå fra olje til strøm, slik som Color Line som har begynt å bruke strøm når de ligger til kai. Dette ene tiltaket gjør at CO2-utslippet over Sandefjord reduseres med 2500 tonn, tilsvarende det årlige utslippet fra 1350 biler.

LES OGSÅ: Trafikksikkerhet

Norsk miljøvennlig teknologi ligger langt fremme i verden, noe som gir norske arbeidsplasser et fortrinn. Hvert år de neste 17 årene skal ca 2000 skip oppgraderes for å redusere sine utslipp. Med gode vilkår for næringslivet, bør det bli norsk industri som forsyner skipene med grønn teknologi.

Også norsk skog kan få en viktig rolle i det grønne skiftet. Alt vi produserer i plast kan produseres fra olje som utvinnes fra vraktømmer.

For å få til dette må vi føre en næringsvennlig politikk som motiverer til forskning, og vi må stimulere forbrukere til å ta miljøvennlige valg. Høyre står for en fremtidsrettet grønn politikk.

Av Erlend Larsen og Kristin Surlien

Stortingskandidater for Vestfold Høyre.

Vennskaps-treff i Bogense Nordfyn