Vi har ikke før kommet ut av Robekregisteret før jeg registrerer at «vi» er i gang igjen med til dels store og tunge investeringer.

Denne gangen er det Byhus som jeg skjønner skal bygges.

Hadde det ikke vært en idé å bruke noen av kommunens tomme bygninger istedenfor å bygge, da det begynner å bli noen?

Berger har Berger skole som per i dag antakeligvis er Nord-Europas dyreste barnehage hva bygningsmasse angår.

Ebbestad skole står tomt og forfaller (Ps. Steng av vannet for vinteren.)

Rådhuset må det vel bli god plass i hvis de fleste skal til Drammen. SBV (kinoen) er vel litt i bruk til teater, ellers er det vel ikke fullt besatt? At den trenger oppussing for og brukes er innlysende, men vi snakker 50–51 millioner?

Nei jeg syntes de folkevalgte skal roe pengebruken helt ned, og heller se på hva vi har som må vedlikeholdes og driftes.

Det hadde vært fint om vi hadde lært noe av hva som gjorde at vi kom inn i Robekregisteret.

Jeg mener heller kommunen kan være behjelpelig mot næringslivet og kanskje fått noen til å bruke bygninger som står tomme.

Ikke gratis selvfølgelig, men til en fordelaktig pris.

Ser jo også av innlegget til Morten Bryhn i forrige utgave av denne avis at kommunen involverer seg i ting de bruker mye ressurser og penger på som de fleste ikke får vite noe om og som kan virke noe merkelig på menigmann. Takket være Bryhns innlegg så ble dette også opplyst.

Skeptisk

Svein Kristensen

(skattebetaler).