Det er med stor skuffelse og forundring at vi ser at der har stoppet opp i Svelviks utvikling. Det er mye planer og stadig nye vedtak om prosjekter og aktiviteter. Økonomien er i orden og vi har nye overskudd i vente og penger på fond. Når så mye er på plass er det skuffende at vi ikke ser en bedre utvikling. Ordfører må vise til fremgang og aktiviteter. Vi trenger å se «spaden i jorda «og at politikken virker.

Vi opplevde en fantastisk utvikling fra 2011 med fokus på kultur/frivillighet og boligprosjekter som Bankbygget, Adaxbygging, Bjørnestadutbygging, Nøsterud veien og Svelvik Marina. Kommunestyret i Svelvik har gjennom mange år vedtatt en offensiv politikk på vekst og utvikling av kommunen. Det ble gjennomført store reguleringsplaner på Marias, Ebbestadkollen (Nelsonområdet), Nøsterud/Støa og Svelvik Papirfabrikk og prosjekter på Berger.

Vår sosialpolitiske plan for utbygging av Bringsgate (Barnehagetomt), Strandgata (Gruen) og Vannverksveien er på dagsorden og utbyggingene er positivt mottatt i hele kommunestyret. Vi er enige om at vi skal realisere mye av vår sosialpolitisk plan før vi blir en del av Drammen kommune. Vi må komme i gang før det er for sent! Derfor må det reageres kraftig når vi opplever en passivitet og vente å se holdning.

Sentrumsutvikling har stor fokus og er på dagsorden ved jevne mellomrom. Vi kan ikke se noen «tegn» på at Ordfører har tenkt å realisere kommunestyrets plan for utvikling av sentrum og får stadig signaler om stor frustrasjon og liten gjennomføringskraft fra innbyggere i kommunen.

Har Ordfører noen tanker om økt gjennomføringskraft av sentrumsplanen og vekst og utvikling av Svelvik kommune eller skal vi vente på at Drammen kommune kanskje/ eventuelt skal fikse våre utfordringer når kommunesammenslåingen er gjennomført.

Les også

Fagforbundet ber kommunene ta renovasjonen tilbake