Om kirkebesøket

Når tall blir tull

Å lese statistikk er krevende saker. Det krever blant annet både evnen til å nyansere og til å se det store bildet for å tolke statistikker. Ellers kan ikke statistikker brukes til særlig mye, og i alle fall ikke til å trekke noen slutninger verdt å slutte. Et eksempel er «utviklingen synes begredelig i Svelvik menighet», slik det hevdes på forrige nummers førsteside, på bakgrunn av siste års gudstjenestestatistikk fra Statistisk sentralbyrå.

LES OGSÅ+: Kraftig fall i kirkebesøket i Svelvik

At deltakertallet har gått ned på de ordinære søndagsgudstjenestene kl. 11, er et faktum vi forholder oss svært offensive og bevisst til i menigheten. Det ser ut som om flere enn før trenger en «grunn» til å gå i kirka, og de gode grunnene prøver vi å gi folk så ofte vi bare kan.

Det er en helligdag og seks hverdager i ei uke, og det har vi også forsøkt å ta følgene av.

Vi har statistikker som dokumenterer prosentandel av befolkningen som deltar i menighetens hverdagsaktiviteter og tilbud. Vi kaller det gjerne trosopplæring gjennom en normaluke. Det er ikke for hardt å ta i å si at disse tallene er stigende og svært gledelige.

På mandager en gang i måneden er gjerne 75–80 små og store samlet til Vennskapsmiddag i regi av diakoniutvalget i menigheten.

På tirsdager synger jentene fra mellomtrinnet i menighetens Jentekor. Da synger også ca. av småbarnsfamiliene sammen på Babysang. I Nesbygda er det hver måned fullt rundt langbordet av sosiale og oppegående eldre som vil møtes, spise lunsj, ha lotteri og andakt sammen.

På onsdager har konfirmantene gjerne samlinger etter skolen, og de teller ca. 75 % av årskullet, og tallet er slett ikke synkende, men svært stabilt her hos oss. Om ettermiddagene er det Småbarnstrall og Musikksprell som trekker en stor andel unge foreldre og ungene deres i kommunen vår.

Torsdager er det mannfolkas månedlige samlinger som sørger for kontinuerlig treff og fellesskap i menighetens regi, og har gjort det i nettopp en mannsalder.

I tillegg har vi hvert år dåpssamlinger for alle 3–5 åringer, 4-årsbokutdelinger med gårdsbesøk, Skolestartsgudstjenester med gaver til 6 åringene, Lysvåken-natt i kirken, Tårnagentklubb og musikal for mellomtrinnet, ledertreningssamlinger for unge, lovende, og månedlige kulturelle og konsertlignende tiltak og tilbud.

På så å si alle ukas dager er større eller mindre grupper av frivillige i menighetens mange utvalg samlet for å legge nye planer og finne nye, gjennomtenkte tiltak som knytter stadig flere til kirken.

Dåpstallene våre er ikke, som på landsbasis, så alarmerende synkende som det meldes om i media til stadighet. I fjor døpte vi over 40 barn i Svelvik. I fjor gjennomførte vi i Svelvik også flere vielser enn på mange år, og vi heier på alle som satser på forpliktelse, troskap og langsiktighet for forholdet sitt!

LES OGSÅ+: 4 av 10 i Svelvik har valgt humanistisk konfirmasjon

Dette er ikke skryt, dette er fakta og folkeopplysning. Dette er mange gode tegn på at kirken og kirkens budskap knyttes til stadig flere menneskers hverdag. Akkurat sånn det skal være for en levende og aktuell folkekirke.

Når staben som er satt til å ivareta denne særs meningsfulle og meningsgivende oppgaven, i tillegg er en kreativ og ressurssterk stab, leter vi stadig etter nye og spennende koblinger mellom liv og tro, Gud og menneskene, mellom den lille historien og Guds store plan.

Sånt kan komme til å gi seg utslag i at det f eks til palmesøndag i år ble samla en gjeng Hip hop-dansere som satte et herlig festpreg på gudstjenesten. Eller at vi til høsten starter familiebussturer som nytt brobyggingstiltak mellom flyktninger og «innfødte» og, muligens Jentelørdager med trening og kaffe i vår nye, feiende, flotte kirkestue. Det blir ganske sikkert også nye gospelprosjekt, som trakk full kirke i mars, og ungdomsklubb/kro/treff på fast basis.

Som sagt: Tall tatt ut av sin sammenheng blir ofte tull.

Annette Stenseng

Sokneprest i Svelvik – som ser både håpefullt og forventningsfullt på utviklingen for Svelvik menighet!

Les også

Svelvik er en av kommunene med færrest kirkegjengere