Fakkeltog mot bomring

Bomring fakkeltog illustrasjon: laget av innsenderen selv, Tom Sigsgaard.

Bomring fakkeltog illustrasjon: laget av innsenderen selv, Tom Sigsgaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Aksjonsgruppen «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» avholder fakkeltog

DEL

MeningerKommunestyret i Drammen har vedtatt å gjennomføre en ny brukerfinansiert veiløsning i Drammensregionen.

For oss som bor i «bydel» Svelvik betyr det at vi i fremtiden må betale inntil kr 15.600,- pr. år for å komme til vårt eget sentrum, eller videre nord på.

Det er hevet over enhver tvil at Drammensregionen har noen store utfordringer når det kommer til infrastruktur. Alle som har vært i Drammen i rushtiden vet at det kan være utfordrende.

Så langt så godt. Utfordringen består imidlertid i at «veipakken» som er besluttet, ikke vil lede trafikken uten om byen i et særlig omfang. Det betyr så igjen at vi står med de samme utfordringer i infrastrukturen som vi har i dag (stort sett).

Forskjellen er, at den nå er brukerfinansiert.

Utover at det er noen dårlige «tekniske løsninger» i BB2 pakken, blir det også noen svært urettferdige finansieringsløsninger som vil ramme mange tusener husstander i regionen veldig hardt.

Det er p.t. vedtatt at det ikke skal «koste mer» enn kr 1.300, pr. bil pr. måned (kr 15.600,- pr. år) for passering av bomringen. Dette betyr at mange husstander med lav eller beskjeden inntekt vil få en «tilleggsskatt» på opp imot 5-7% eller kanskje mer.

Det er i seg selv helt og aldeles urimelig, – spesielt sett i lyset av at det ikke finnes et rimelig og velfungerende kollektivtilbud for riktig mange mennesker i regionen.

I Svelvik er det riktig mange som er avhengige av å komme til Drammen – enten på jobb, eller videre med kollektiv transport. For denne store gruppe vil det altså bety en ekstra kostnad på kr 15.600,- pr. år.

Det er ikke lenge siden at våre politikere besluttede at vi skulle bli en del av en ny storkommune sammen med Drammen m.fl. En av de ting «våre» politikere imidlertid har glemt å opplyse befolkningen om er ovenstående.

I Drammensrådmannens innstilling til ny kommuneplan kan man lese at Svelvikpolitikerne er positive til ovenstående løsing. Jeg syntes at det er spesielt at dette ikke har vært et tema i forbindelse med debatten om kommunesammenslåing

– spesielt sett i lyset av at så mange Svelvikborgere vil bli hardt rammet av en ny bomring. Det er også veldig spesielt at det ikke er en eneste Svelvikpolitiker med i utvalget som gransker saken. Her kan jeg bare konstatere at «våre» politikere ennå engang har «solgt» innbyggerne en ny skatt.

Aksjonsgruppen «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser» avholder fakkeltog Søndag den 29. januar kl. 17.00 på Strømsø Torg. Fakkeltoget går over brua til Bragernes hvor det vil bli appeller fra politikere og aktivister.

Jeg håper at du vil komme å delta i denne markering, og være med til å stoppe den galskap som rir politikerne i vår region. Du kan lese mer om saken og aksjonsgruppen på Facebook – søk etter «Nei til bommer innenfor Drammens kommunegrenser».

Vi har fått sponset et antall fakler, og disse vil bli delt ut – men ta gjerne en egen fakkel med også.

LES OGSÅ: Mindre trygt i Vestfold?

Artikkeltags