I sitt tilsvar på mitt innlegg i Svelviksposten 30. november skriver ordfører Muri at kommunen har ansvar for å forvalte fellesskapets verdierier. Det er nettopp det jeg mente at kommunen og politikerne ikke har gjort.

Innlegget fortsetter under:

Les også

Forvaltning av fellesskapets verdier

Ordfører Muri toer sine hender og forsikrer at eiendomssaken mot Jensen Eiendomsutvikling var gransket av advokat og rådmann og derfor i sin fulle orden.

Men når kommunen taper saken i første instans og rådgiverne råder formannskapet og kommunestyret til å ta saken videre i neste rettsinstans, da er det nettopp politikerne som bør komme inn med sine vurderinger: Er dette riktig bruk av kommunale midler og stemmer handlingen med kommunens strategi om å tiltrekke seg flere innbyggere ved at eiendomsutviklere får bygge nye boliger?

Vi som betaler skatt her må føle oss trygge på at våre valgte politikere gjør kloke valg til byens og borgernes beste, uavhengig av hva ekspertene måtte mene. Dette har ikke etter min mening, skjedd i den aktuelle byggesaken. Her har en majoritet av politikere med Muri i spissen sviktet sitt ansvar og tilført byen en unødig kostnad. Jeg vil anta at andre bygningsfirmaer vil tenke seg nøye om før de tør gi seg i kast med oppdrag i Svelvik med risk for å havne i lignende trøbbel.

Jensen Eiendomsutvikling tilbød seg faktisk å kjøpe tomten i Storgt 53 til takst, noe som ble avvist. Når kommunen nå tapte saken i andre instans, har Lagmannsretten slått fast at den gamle festekontrakten skal gjelde. Dette gir svært lave leieinntekter. Det er vel litt optimistisk å tro at Jensen Eiendomsutvikling vil tilby seg å kjøpe tomten nå.

Listen på unødig pengebruk blir lang: Utgifter og tidsbruk (saken har pågått i tre år) for kommuneadvokater og rådmann, saksomkostninger til Jensen Eiendomsutvikling (taper må betale motpartens kostnader), tap av mulig tomtesalg (Bjørnstadbygget Storg. 53) samt diverse utgifter for reiser osv. i forbindelse med rettssakene og diskusjoner i forkant.

Muri bruker lite spalteplass til å oppklare saken. Han forsøker derimot å legge ballen død med motangrep og tåkeprat.

Morten Bryhn