Trafikksikkerhet

Advarsel

På denne tid av året besøkes Svelvik av mange som nok ikke er så kjent med våre lokale trafikkforhold. Av vedlagte foto ser man at bil på vei nedover er så vidt synlig, vil være usynlig på vei oppover!

Dette er i nedre del av Juveveien hvor det var en dødsulykke for noen få år siden. Her må man kjøre ytterst forsiktig, fotgjengeri frarådes på det sterkeste.

Leif Krogstad

Svelviking

Refleksjoner